24 maart 2007

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met John Ooms

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was John Ooms, webmaster van de StamboomSurfpagina. De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

John gaf hierop het volgende antwoord:

Dit is een vraag waar vele antwoorden op gegeven kunnen worden.

Allereerst is het voor (beginnende) genealogen handiger en sneller geworden om genealogische gegevens te vinden.

Ten tweede: Hierdoor is volgens mijn mening door meer veel meer interesse ontstaan over genealogie.

Ten derde: mensen nemen wel (te) makkelijk gegevens van derden over, die ze gebruiken voor eigen doeleinden of eigen websites. Het gevaar hierin zit dat sommige gevens niet juist zijn.

De laatste: Misschien is het wel handig dat sommige (grote) genealogische websites meer met elkaar uitwisselen, zodat genealogie nog meer gaat bloeien en groeien.

21 maart 2007

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Jan Netelbeek

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Jan Netelbeek, webmaster van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Jan gaf hierop het volgende antwoord:

De beoefenaars van genealogie van morgen zijn geen individuen, einzelgangers of papiervreters meer, maar mensen die in internetgemeenschappen onderzoek zullen doen, grotendeels op on-line archieven en andere on-line gegevensbronnen.

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Evert ter Haar

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Evert ter Haar, webmaster van Historische Vereniging 'Bunscote', Bunschoten. De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Evert gaf hierop het volgende antwoord:

Internet heeft in mijn geval gezorgd voor a) leuke contacten en b) een schat aan online informatie en tools op het gebied van genealogie, die anders zo goed als buiten bereik zouden zijn voor genealogen met een fulltime baan.

13 maart 2007

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Frank Lether

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Frank Lether, public relations officer van de Genealogische Computer Vereniging (GVC). De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Frank gaf hierop het volgende antwoord:
De laatste jaren zien we een stijging in de interesse naar de familiegeschiedenis en de daarbij behorende stamboom. Volgens de GCV liggen daaraan drie redenen aan ten grondslag. De bevolkingsgroep 50+ is stijgende, kortom mensen krijgen meer vrije tijd, TV-cursussen over dit onderwerp en het internet. Met name internet heeft een ware interessegolf teweeg gebracht. Immers iedereen kan in een zoekmachine zijn familienaam intikken en dan maar eens kijken wat er gebeurd. Logischerwijs komen er dan veel hits uit die verwijzen naar allerlei genealogische websites. Doorklikken en verder zoeken en lezen en men is over het algemeen wel verkocht. Want men komt daar dan zaken tegen die men niet wist of een familielid dat men niet kende en zo is de interesse gewekt.

In het verlengde hiervan natuurlijk allerlei digitaliseringsoprojecten van honderden instanties, GenLias en Van Papier naar digitaal, om er maar eens een paar te noemen. Een nog grotere doorbraak wordt verwacht op het moment dat de Mormonen hun archieven vrij doorzoekbaar het het net zetten, een project waaraan men nu bezig is, maar nog tientallen jaren kan duren. Dit alles stemt de Genealgische Computer Vereniging tot grote vreugde.

Maar één negatief punt moet ook worden genoemd. Er is zoveel informatie beschikbaar dat men geneigd is vaak ongecontroleerd maar gegevens van andere websites te kopieren, die vervolgens in de eigen informatie op te nemen en weer op het net te publiceren. Staat er op de eerste site al een fout, dan wordt die bijna automatisch gekopieerd naar de volgende enzovoorts. Alle via het internet gevonden informatie moet kritisch worden beschouwd en worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de originele acte op te vragen of in ieder geval zelf te bekijken. Zelfs bij het inkloppen van gegevens in Genlias gaat er wel eens wat fout.
Waakzaamheid is geboden.

Frank D.P.M. Lether
public relations officer
Genealogische Computer Vereniging

08 maart 2007

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Herman de Wit

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Herman de Wit, bekend van o.a. geneaknowhow.net en Digitale Bronbewerkingen Nederland en België. De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Herman gaf hierop het volgende antwoord:
Tsja, met zo’n vraag zijn boeken vol te schrijven, filosofisch, technisch, historisch, utopisch en wat dies meer zij. Maar uiteindelijk is het internet voor de genealogie, en voor al het andere in ons leven, niet meer dan een verdraaid handig hulpmiddel, een communicatiekanaal, een informatiekanaal. Afstand en tijd zijn vrijwel tot nul gereduceerd, waardoor informatievergaring, over van alles en nog wat, en communicatie, met iedereen en altijd, vrijwel oneindig zijn geworden.

En toch ... de genealogie blijft gewoon wat ze altijd al is geweest: een ontdekkingsreis, waarbij iedere keer weer opnieuw naar oorspronkelijk en doorslaggevend bewijs moet worden gezocht. Of het nu gaat om een kale stamboom of een complete familiehistorie. Bewijs dat twee personen in een bepaalde relatie tot elkaar staan en bewijs dat twee feiten behoren tot dezelfde persoon of omstandigheid. Bewijs, met of zonder internet.

Herman de Wit

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Gijs Hesselink

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Gijs Hesselink, zijn persoonlijke weblog is GIJS'geneaLOG. De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Gijs gaf hierop het volgende antwoord:

En God schiep de genealogen, man en vrouw schiep hij hen. En de genealogen zorgden voor nageslacht (zij waren immers man en vrouw?) en toen wilden alle genealogen weten, waar zij vandaan kwamen, omdat het zo moeilijk was om uit te vinden, waar ze naartoe gingen. De genealogen wilden vooral weten, waarom ze waren, zoals ze waren en ze keken daarbij ook naar hun voorgeslacht. Alles werd hen nauwkeurig mondeling overgeleverd en soms was er ook wel eens iemand, die iets opschreef. En het was avond geweest en het was morgen geweest, en het ging zo maar door en door. Maar het werd steeds ingewikkelder, de genealogen huwden niet-genealogen en ze raakten het genealogische spoor bijster. De geschiedenis werd langer en vager. Hier wist iemand wel iets, en daar een ander, maar ze wisten niets van elkaar. Ze schreven op wat ze wisten, speurden in plaatselijke archieven, correspondeerden erop los en hielden hun gegevens nauwkeurig bij. Toen ontdekten ze de computer en het nut daarvan om het allemaal overzichtelijk te houden. Vervolgens kwam de GROTE DOORBRAAK: de genealogen gingen hun computers met elkaar verbinden en iedereen uit de hele wereld kon daaraan meedoen. Zo bleek, dat ze samen eigenlijk een heleboel wisten en ze konden elkaars gegevens ook nog controleren en corrigeren. Ze trokken conclusies en kwamen samen tot nieuwe genealogische vondsten, die weer tot nieuwe vraagstukken leidden. Want ze wilden weten: wie is de vader en wie is de moeder? Ze probeerden het samen op te lossen. Om die ene vraag te kunnen beantwoorden: "Wie ben ik?" En de genealogen leefden weliswaar niet langer, maar wel gelukkiger.

Gijs Hesselink

07 maart 2007

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Christian van der Ven

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Christian van der Ven, archivaris bij het Brabants Historisch Informatie Centrum, zijn persoonlijke weblog is De Digitale Archivaris. De (wellicht te brede) vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Christian gaf hierop het volgende antwoord:

Dat wat is? De zegeningen zijn bekend...

Dat wat zal komen? Doorontwikkelde e-communities en virtuele werelden. Grenzen tussen instellingen en professies - archieven, bibliotheken - verdwijnen. Direct en visueel contact met deskundigen wordt ook vanuit thuis weer mogelijk. Ook internationaal onderzoek - denk aan emigranten - wordt gemakkelijk haalbaar. Meer samenwerken, sneller kennis uitwisselen, effectiever onderzoeksresultaten publiceren enzovoort...

Kortom: wat we willen... en er zelf van maken!

Christian van der Ven

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? - Eén vraag interview met Bas Wilschut

Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Bas Wilschut, ontwikkelaar van GensDataPro. De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Bas gaf hierop het volgende antwoord:

Internet is voor genealogie een verrukking. Vergelijk het met harde wegen voor een land: alles lukt ook prima zonder harde wegen, maar het gaat zo ontzettend veel makkelijker/beter MET.

Ten eerste is de burgelijke stand nog slechts een barierre voor beginners die in een avond is overbrugd.
De DTB zal dat snel ook zijn, waarmee iedereen in vrij korte tijd de basisgegevens van zijn volledige familie tot 1650 heeft ingevoerd.

Daarna kan men zich wijden aan de interessantere aspekten van genealogie: het in kaart brengen van de foto's die men heeft, het achterhalen van recente geschiedenissen bij nog levende familieleden en (voor wie het geluk heeft zover te komen) het uitpluizen van de middeleeuwen. Bronnen van voor 1650 geven veel minder duidelijke gegevens, en daar komt de hobby van het maken van conclusies rond families pas tot zijn recht.

Zodra de archieven hun volledige collecties in duidelijke scans op internet hebben geplaatst, waarmee genealogen hun basisgegevens van sites als GenLias mee aan kunnen vullen en controleren, is genealogie helemaal een hobby waarvoor men niet meer van zijn stoel hoeft op te staan. De archieven kunnen zich dan volledig toeleggen op hun werkelijke functie: collecties archieveren (en openbaren via internet). De genealoog kan zich dan beter weiden aan het verkrijgen van inzicht in de tijd: hoe leefde men, wat speelde er, waarom gebeurde de dingen die gebeurden. Dat schept inzicht in de tijdsgeest waarvan we allemaal kunnen leren (en wellicht verkeerde stappen voortaan kunnen voorkomen). Bijvoorbeeld: een land wat zijn intellectuelen en ondernemenslustigen verjaagt, blijft daarna achter met een simpel volk, en het buurland beleeft een gouden eeuw. Het is leuk om je ineens te realiseren dat een voorvader volkomen berooid ergens neerstrijkt, daar uit niets een handel opzet, een fortuin vergaart wat door een kleinzoon weer volledig verbrast wordt aan Russische aandelen. DAT is een graadje interessanter dan alleen naampjes en jaartallen. Met zo'n verhaal draag je bij aan het de geschiedkundige overlevering van de familie.

Wat internet nooit echt zal vervangen is het op een gegeven moment uitbrengen van een boek: dat bljft een onovertroffen doel: het boek bestaat immers nog over 200 jaar, terwijl de website over 50 jaar heus verdwenen is. Het concept "papieren boek" zal overigens grotendeels verdwijnen (tot zorg van archieven) behalve voor uitgaven die het waard zijn een boek te zijn, en die noodzakelijkerwijs tijdloos moeten worden gepubliceerd.

Wel vind ik vreemd en zorgelijk hoe op forums soms ongehoord onzorgvuldig (eigenlijk: grof) met elkaar wordt gecommuniceerd. Men staat er nog niet bij stil dat snedige opmerkingen over verkeerde vragen of antwoorden nog jaren blijven staan. Er wordt hier en daar wat teveel gescholden en gemopperd op de forums. Men uit zich in die forums zoals men op straat ook wel eens wat impulsief reageert op dingen. Maar op die forums blijven die uitingen nog erg lang staan.

De heerlijke discussies over betrouwbaarheid van internetgegevens: natuurlijk is alles wat je van internet haalt onbetrouwbaar. Maar (voor uw eigen bestwil) u houdt natuurlijk zorgvuldig bij waar u de gegevens vandaan haalt. En het publiceren van een gegeven, met vermelding van de bron (een website) zet niemand op het verkeerde been: iedereen die het gegeven leest en overneemt WEET immers dat het onbetrouwbaar is, gezien de bron. Maar toch kan zo'n onbetrouwbaar gegeven een heel goede hint zijn voor verder onderzoek. Dus aan iedereen: haal vooral van internet wat u kunt gebruiken, maar vermeld in eventuele publikaties altijd de bron. En in een uiteindelijk boek is natuurlijk wel de bedoeling dat alle websitebronnen keurig zijn nageplozen en gecontroleerd aan de hand van scans van de originelen, of andere betrouwbare bronnen.

Bas Wilschut