16 september 2008

Stamboom Beurs

Genealogische conferenties in het buitenland

Via Anna-Karin's Genealogical Blog en de weblog van Kindo kan het verslag gelezen worden van Släktforskardagarna, oftewel de Zweedse genealogische dagen. Het is de jaarlijkse conferentie van de Zweedse Federatie van Genealogische verenigingen die dit jaar op 30 en 31 augustus 2008 werd gehouden in Malmö.

Via Rootstelevision kun je een verslag zien - met boeiende sprekers als Tim Sullivan, CEO van The Generations Network (onder andere Ancestry.com) - van de Federation of Genealogical Societies Annual Conference op 3 tot 6 september 2008 in Philadelphia, Pennsylvnia.

Het Britse Who Do You Think You Are? LIVE (gelieerd aan de Engelse variant van het TV-programma Verre Verwanten) is een drie daagse conferentie in Londen. Dick Eastman schreef er over, nam foto's en op Rootstelevision kun je rapportages zien (door Dick Eastman).

Het Franse Fédération Française de Généalogie organiseert elke twee jaar een nationaal congres. Een interview met de president Michel Sémentery over de 19e conferentie in Tours (vorig jaar) is te zien op Rootstelevision. De volgende conferentie zal op 22 tot 24 mei 2009 in Champs sur Marne worden gehouden.

... en in Nederland

Er zijn in Nederland diverse kleinschalige evenementen georganiseerd door archieven en genealogische verenigingen. Ook zijn er grote brede (lees: niet specifiek voor stamboomonderzoekers en historici) beurzen als de 50PlusBeurs waar bijvoorbeeld CBG en Genlias acte de présence geven. Maar waarom is er in Nederland geen grootschalig evenement voor stamboomonderzoekers en historici à la Who Do You Think You Are? LIVE?

Mijn droom: een tweedaagse, groots opgezette Stamboom Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Droom even mee:

  • Een officiële opening door Minister van OCW Ronald Plasterk.
  • Workshops op gebieden als bronnenonderzoek, paleografie, heraldiek, enz.
  • Bij te wonen opnames van Verre Verwanten (televisie èn radio).
  • Demonstraties van genealogische programma's/websites van diverse nationale en internationale spelers.
  • Lezingen door nationale of internationale bekende namen, zoals Dick Eastman, Jean-Paul Busker (oprichter van www.zooof.com) en Hans den Braber/Herman de Wit (Van papier naar digitaal).
  • Een discussiepanel waarin bepaalde onderwerpen door experts/bekenden als Yvette Hoitink (Nationaal Archief), Christan van der Ven (BHIC) Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn (Nationale Werkgroep Genetische Genealogie) worden besproken.
  • Tentoonstelling, bijvoorbeeld over perioden als Gouden Eeuw of WOII in relatie tot stamboomonderzoek.
  • En uiteraard… veel stands van archieven, genealogische, heemkunde en historische verenigingen, nationale en internationale (al dan niet commerciële) genealogische organisaties en websites (als Ancestry.com en FamilySearch.org), software leveranciers (als Aldfaer en GensDataPro), musea, uitgeverijen, drukkerijen en antiquariaten.

Een nationale Stamboom Beurs, komt u ook?

03 september 2008

Familienetwerksites schenden privacy familie

Familienetwerken als Familieband, Familii en Zooof maken het mogelijk om een stamboom op te zetten. Door het virale karakter van deze Web 2.0 netwerken (en de GEDCOM import mogelijkheid) kunnen snel relaties met familieleden worden gelegd die op hun beurt ook weer actief worden en gegevens van kinderen, broers/zussen, ouders, partners en dergelijke toevoegen. Voor genealogen kan een dergelijk familienetwerk een handig hulpmiddel zijn om gegevens te vergaren en de familie bij de stamboom te betrekken!

De familienetwerken hebben allemaal een privacy reglement die online is in te zien (Familieband, Familii, Zooof). Deze reglementen zijn echter alleen van toepassing op de gebruiker zelf (hetgeen op zich logisch is) en niet op privacy van de door gebruikers ingevoerde (levende) familieleden!

Het opzetten van een stamboom (het verzamelen van persoonlijke gegevens) is, mits de gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, toegestaan (zie ook de discussie Persoonsgegevens internet beschermd op het Stamboom Forum). Echter het publiceren van gegevens van een levende persoon mag (conform Wet Bescherming Persoonsgegevens) alleen als deze persoon zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Het is de stamboomonderzoeker dus niet toegestaan om genealogische gegevens van levende personen te delen via een (afgeschermde) website!

En volgens mij - maar ik ben geen jurist - gaat het hier bij de familienetwerksites fout! Het probleem ontstaat op het moment dat je als familienetwerkgebruiker anderen uitnodigt in het familienetwerk: deze personen krijgen toegang tot de gehele stamboom, dus inclusief de gegevens van de levende personen (of dit al dan niet directe familie is is in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet relevant).

familienetwerk

Ik heb bovenstaande bij de drie genoemde familienetwerk uitgeprobeerd: als gebruiker X gegevens opvoeren van mijzelf en mijn familie (dus inclusief levende personen) en dan een relatie (gebruiker Y) uitnodigen (tot de 'Familiekring"). Gebruiker Y kon naast de persoonlijke gegevens van gebruiker X (waarvoor toestemming verleend) ook alle persoonlijke gegevens zien van de familieleden van gebruiker X en die hebben er zeker weten geen toestemming voor gegeven!

Een onschuldige stamboomonderzoeker kan het openbaren van de stamboom inclusief levende personen aan familieleden/kennissen/vrienden via de familienetwerk site vergelijken met het tonen van de stamboom op een verjaardag in huiselijke kring. Maar die vlieger gaat niet op: we zijn nu digitaal; de risico's zijn groter!

Een recent vonnis wat hier ook bij gehaald kan worden is de uitspraak van de rechter die een afgeschermde Hyve toch als openbaar beschouwde (zie ook Afgeschermde Hyve is toch openbaar? op het weblog van Arnoud Engelfriet en Bestaat beslotenheid op internet? Niet op besloten Hyves volgens Rb. Assen 4 augustus 2008 op het weblog van het Computer/Law institute van de Vrije Universiteit Amsterdam).

Gegevens die elektronisch - voor een beperkte/uitgenodigde groep - beschikbaar worden gemaakt kunnen nu eenmaal makkelijk gekopieerd worden, in de Google Cache terecht komen en/of een eigen leven gaan leiden. Privacy is dus zo geschonden op de familienetwerksites en dat moet voorkomen worden. Ofwel door goede voorlichting danwel door technische maatregelen te nemen!

[update] Op websites als Schoolbank en Haagse Scholen kunnen personen worden geïdentificeerd op schoolfoto's. Een ieder (ook anderen dan de persoon zelf!) kan persooninformatie (naam) koppelen aan een foto. In principe is dit dus ook een vorm waarbij de privacy van personen door anderen kan wordt geschaadt (zonder dat hier duidelijke communicatie over is)!