29 december 2010

Top Nederlandse stamboom publicatie sites

Het is een favoriete bezigheid van bloggers om aan het eind van het jaar lijstjes te maken met de meest favoriete blogartikels op basis van bezoekersaantallen. Ik wilde mij hier in eerste instantie ook aan wagen, maar vond het unfair om een artikel uit januari 2010 te vergelijken met een artikel dat pas in december is gepubliceerd...Wat wel opviel in dit lijstje was een door de jaren populair blijvend artikel uit 2007: Top 5 Nederlandse stamboom sites. Tijd om weer eens te kijken naar dit onderwerp.

Groei in aantal aanbieders

Als je kijkt naar Nederlandse websites waar je je stamboom kunt publiceren, dus sites die een service bieden, dan valt op dat er enkele nieuwe spelers bij zijn gekomen, waaronder Stamboom Nederland van het CBG, Mijn Voorouders van Gerrit Veldman en Mijn Genea van Gábor Hummel. Volgend jaar kan dit lijstje in ieder geval worden uitgebreid met WieWasWie, die ook de mogelijkheid gaat bieden om stamboomgegevens te publiceren.

Onderstaande tabel geeft per website aan over hoeveel personen er informatie is te vinden (openbaar èn achter login):

Nederlandse website voor het publiceren van stambomen Aantal personen (in duizenden) (*1)
Genealogie Online 12.164
Stamboom Nederland 5.337 (*2)
Stamboom (NGV) 3.719
Stamboom Onderzoek 1.377
Uw Stamboom Online 946
Mijn Genea 666
Stamboom (HCC!Genealogie) 571
Mijn Voorouders 220

(*1) Zoals ook in Top 5 Nederlandse stamboom sites is aangegeven zijn niet alle telmethoden van de diverse sites gelijk, sommige sites tellen bijv. personen die niet getoond mogen worden in verband met privacy wel mee, anderen niet.

(*2) Er zijn geen actuele en accurate cijfers gevonden van Stamboom Nederland, het getal 2,5 miljoen heeft het CBG in een persbericht genoemd. [update 5-1-2010, cijfers van CBG]

Groei in aantal gepubliceerde personen

Als je het aantal gepubliceerde personen in januari 2007 grofweg vergelijkt met de aantallen nu dan zie je de volgende groei:

  • Genealogie Online 6x zo groot;
  • Stamboom (NGV) 3x zo groot (in Top 5 Nederlandse stamboom sites werd nog de kritische opmerking geplaatst dat de site door het NGV niet actief beheerd leek, met de nieuwe NGV website en integratie van de stambomensite is er weer volop aandacht, met mooi groei tot gevolg!);
  • Uw Stamboom Online 3x zo groot;
  • Stamboom Onderzoek 2x zo groot.

Een kleine nuancering van de groei: deze kan enerzijds komen doordat meer mensen hun stamboom publiceren en anderzijds doordat de publicaties zelf groeien (stamboomonderzoekers zitten immers vaak niet stil)!

Internationale sites ook gericht op Nederland

Er zijn ook nog enkele internationale websites waar stamboomgegevens gepubliceerd kunnen worden en die ook een Nederlandse weergave hebben. De aantallen zijn hier veel hoger (getallen zijn in miljoenen!), maar hiervan is niet te zeggen hoeveel betrekking heeft op Nederlandse stamboomonderzoekers en/of gegevens.

Internationale websites voor het publiceren van stambomen Aantal personen (in miljoenen)
Mundia (van Ancestry) 2.094
MyHeritage 675
Geneanet 404


Over de kwaliteit

De hier getoonde tabellen zeggen iets over de kwantiteit (maar nog niets over aantal bezoekers en afbeeldingen), maar bijna niets over de kwaliteit van service èn gegevens! Ik wil daarom afsluiten met het herhalen van een oproep die “anoniem” plaatste bij Top 5 Nederlandse stamboom sites:

Aardig overzicht, maar ik ben wel eens benieuwd naar een objectieve vergelijking door een onafhankelijke organisatie of computer- of genealogietijdschrift die daarbij ook de kwaliteit van stamboomsites beoordeeld!

Wellicht iets voor @TamuraJones? Hij heeft in ieder geval Stamboom Nederland al beoordeeld in Stamboom Nederland: conclusion.

27 december 2010

Sociale netwerken voor stamboomonderzoekers: zoeken en vinden

Dit is het tweede deel van een serie blog artikels over het nut van online sociale netwerken voor genealogen. In dit artikel worden de mogelijkheden belicht op het gebied van zoeken naar profielen.

Op zoek naar verre familie en naamgenoten…

Zoals beschreven in het eerste deel van deze serie (Inleiding) van deze serie zijn er veel mensen actief op sociale netwerken. Geschat wordt dat 72% van de internetpopulatie actief is op minimaal één online sociaal netwerk. Voor stamboomonderzoekers zijn deze netwerken dan ook een mooi middel om (levende!) familieleden/naamgenoten te zoeken en om contact te leggen met verre tantes en achterneven.

Omdat de sociale netwerken mede draaien op het leggen van links bieden alle sociale netwerken middelen om ‘vrienden’ te vinden, door toegang te verlenen tot de adresboek of simpelweg met een zoekfunctie. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor gebruikers, dus je moet er eerst voor (registreren en) inloggen.

… op de verschillende netwerken

Omdat Hyves een Nederlandse sociaal netwerk is zal je hier vooral Nederlandse naamgenoten kunnen opsporen. Hieronder de resultaten van zoeken op Coret:

hyves-zoeken_thumb21

Facebook is internationaler, dus naamgenoten kunnen hier uit alle windstreken komen. Via de filter mogelijkheid (bijvoorbeeld Location) kun je zoeken naar personen die in hun profiel een (woon)plaats hebben opgegeven. Hieronder de resultaten van zoeken op de naam Balkenende:

facebook-zoeken_thumb2

Ook LinkedIn zal bij het zoeken op naam zowel personen uit Nederland als de rest van de wereld vinden. Ook hier (in de linker kolom) de mogelijkheid om te filteren op bijvoorbeeld locatie. Hieronder de resultaten van zoeken op Coret:

linkedin-zoeken_thumb2

Ook bij het internationale Twitter resultaten van zowel Nederlandse als niet Nederlandse personen. Hieronder de resultaten van zoeken naar Van Buuren:

twitter-zoeken_thumb2

Er zijn ook weer websites die het mogelijk maken om verschillende online sociale netwerken in één keer te doorzoeken, bijvoorbeeld Wink.

Op zoek binnen profielen

Naast het zoeken naar naamgenoten kun je ook specifieker zoeken, naar aanvullende informatie in profielen. Bij LinkedIn kun je bedrijfsnaam of functie als zoekargument gebruiken. Bij het Stamboom Forum kun je specifiek zoeken naar andere stamboomonderzoekers. Doordat genealogen in hun profiel op het Stamboom Forum aangeven welke familienamen zij (onder)zoeken kun je eenvoudig vinden welke genealoog je wellicht verder kan helpen.

image

Over de zoekresultaten

Niet iedereen wil gevonden worden! Sommige mensen schermen hun profiel af of gebruiken een alias of nepnaam. Hou hier rekening mee. Omgekeerd: wees er bewust van welke informatie van u te vinden is! Hoe vindbaar ben je zelf?

Als je iemand hebt gevonden kunt je veelal niet direct contact leggen. Het eerste contact wordt gelegd door middel van een “vriendverzoek” (hierover in een later artikel meer). Dit verzoek kan geaccepteerd worden, afgewezen of gewoon weg genegeerd worden! Probeer hierbij eerst uit te vinden welke taal de ontvanger waarschijnlijk spreekt/leest, dat maakt het eerste contact wel zo makkelijk.


Later in deze serie Sociale netwerken voor stamboomonderzoekers:

  • groepen en vrienden
  • halen en brengen

22 december 2010

Sociale netwerken voor stamboomonderzoekers: een inleiding

Dit is het eerste deel van een nieuwe serie van blog artikels over het nut van online sociale netwerken voor genealogen. In dit artikel een inleiding in online sociale netwerken en de bijbehorende gebruikte kreten.

Online sociaal netwerk gedefinieerd

Met online sociale netwerken worden Internet toepassingen geduid waarmee je sociale contacten kan onderhouden. Dit varieert van een toepassingen met als doelgroep zakelijke gebruikers tot privé communities waartoe enkel een selecte groep mensen toegang hebben. De contact mogelijkheden kunnen bestaan uit het delen van berichten, nieuws, foto’s, favorieten en (persoonlijke) informatie. Sociale netwerken zijn er in vele maten en smaken. In deze blog serie wordt er nader in gegaan op Hyves, Facebook, LinkedIn, Stamboom Forum en Twitter.

Hyves

Hyves is een sociaal netwerk van mensen voornamelijk uit Nederland, met ruim 10,5 miljoen leden (waarvan 8,5 miljoen in Nederland) is het groot te noemen. De naam is afgeleid van beehive, wat bijenkorf betekent. Met Hyves kun je in contact blijven met vrienden en kennissen, die je zowel in het dagelijks leven of online bent tegengekomen. Je kunt onder andere je home pagina op Hyves aanpassen naar je eigen wensen, filmpjes uploaden, foto's delen, notities maken, reacties geven, krabbels (korte berichtjes in profiel) en “wie wat waars” (wat doe je en waar) schrijven en lezen.

Facebook

Facebook is een Amerikaans sociaal netwerk met zo’n 500 miljoen leden, waarvan 3 miljoen uit Nederland. Zoals je bij Hyves krabbels plaatst kun je bij Facebook op elkaars Wall schrijven. De tekst die op je Wall staat is voor al je vrienden zichtbaar. Je kunt elkaar ook pokes geven (virtuele porren) of een (virtuele) taart voor iemand bakken. Foto's en video's kunnen ook onbeperkt worden geupload en op je site worden geplaatst. Deze foto's zijn voor alle vrienden zichtbaar en al je vrienden kunnen ook een reactie plaatsen op de foto. Op de hoofdpagina kun je aangeven wat je op dat moment aan het doen bent en vrienden kunnen hierop tevens reageren. Dit kan tot leuke conversaties leiden!

LinkedIn

LinkedIn is een tool die vooral gebruikt wordt voor professionele doeleinden, voor het up-to-date blijven over je contactpersonen en branche en mensen en kennis te vinden die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Je kan je hele arbeidsverleden via LinkedIn bekendmaken, aangeven dat je op zoek bent naar een nieuwe positie of via bemiddeling van een kennis contact leggen met derde partijen die van betekenis kunnen zijn voor je carrière. Wereldwijd zijn er zo’n 80 miljoen personen actief, in Nederland zo’n 2 miljoen, wat relatief gezien het hoogste aantal is.

Stamboom Forum

Stamboom Forum is een sociaal netwerk rondom een passie: genealogie. Ruim 33 duizend leden discussiëren, stellen vragen en geven antwoord, delen informatie over bijvoorbeeld onderzochte familienamen, zoeken hulp bij identificatie van foto’s of lezen van akten en bieden genealogische vriendendiensten.

Twitter

Twitter is een apart soort sociaal netwerk, ook wel micro-blog benoemd. Het draait allemaal om tweets, tekstberichten van maximaal 140 tekens. De gedachte is om te delen wat er nu gebeurd. Wereldwijd zijn er 175 miljoen gebruikers geregistreerd, hiervan zijn er ongeveer 2,3 miljoen actief vanuit Nederland.

Profielen en vrienden/contacten/volgers

imageDe hierboven genoemde sociale netwerken zijn platforms met inhoud van en door gebruikers, met interactie en dialoog, zonder tussenkomst van een (professionele) redactie. Twee aspecten zijn hierbij nog van groot belang. Ten eerste het profiel: dit is de pagina die informatie geeft over de gebruiker, veelal met beschrijving en foto. Via privacy instellingen kunnen je invloed uitoefen op de zichtbaarheid van je profiel en informatie die je deelt. Bij elk netwerk dien je hier goed naar te kijken, wat wil ik delen en wat alleen met een beperkte groep?

imageHet andere aspect, zijn de “linken” in het netwerk, bij de één worden dit vrienden genoemd, bij andere contacten of volgers. Door het leggen van deze “links” met vrienden, familie, kennissen, collaga’s, bedrijven of Bekende Nederlanders kan je met hen informatie delen en op de hoogte blijven van elkaars activiteit. Het vormt het online sociale netwerk.

Advies: probeer het!

Ik raad een ieder aan om, zo ver u dit niet al heeft gedaan, te experimenteren met de genoemde sociale netwerken. Bij alle hier genoemde netwerken kunt u zich gratis registreren en uitproberen wat het u kan bieden en wie er nog meer actief is. Het uitschrijven van een sociaal netwerk is altijd mogelijk (al zult u soms even moeten zoeken binnen de betreffende site).

Persoonlijk gebruik ik Hyves vooral voor de familie (met name neven en nichten), LinkedIn uiteraard zakelijk en Facebook voor de vriendenclub. Het Stamboom Forum gebruik ik voor alle genealogische mogelijkheden en Twitter (@coret) gebruik ik voor… tja, daar ben ik nog niet over uit, van alles en nog wat!


Later in deze serie Sociale netwerken voor stamboomonderzoekers: