08 mei 2015

Hoe diskwalificeer en schoffeer je duizenden stamboomonderzoekers in 140 tekens?

Eric Hennekam, die onder andere schrijft voor Gen.magazine, het kwartaalblad van het CBG, heeft het niet zo op met stamboomonderzoekers die het resultaat van hun genealogisch onderzoek delen op Internet. Zo twitterde hij onlangs het volgende:

image

Met deze tweet worden de publicaties van vele duizenden stamboomonderzoekers op Genealogie Online gediskwalificeerd. Een onterechte schoffering!

Voor de goede orde, ik zeg niet dat alle publicaties foutloos zijn. De kwaliteit van publicaties varieert, maar hetzelfde kan gezegd worden over andere genealogische websites en over de papieren publicaties die het CBG sinds haar oprichting verzamelt.

Aan de ene kant van het spectrum heb je gevorderde genealogen die geschoold zijn in methodisch bronnenonderzoek, aan de andere kant heb je beginnende genealogen die ongericht alles verzamelen, daartussenin een zeer gevarieerde groep met een passie voor genealogie en familiegeschiedenis. En al deze genealogen mogen en kunnen hun gegevens publiceren!

Het delen van het resultaat van genealogisch onderzoek is 1 van de “Zeven pijlers”  die aangemoedigd wordt door het CBG en enkele genealogische verenigingen in het kader van de bevordering van de kwaliteit van het genealogisch onderzoek. Door je gegevens te delen kun je niet alleen anderen helpen, je helpt ook jezelf door anderen de mogelijkheid te geven om kritisch naar jouw genealogische gegevens te kijken en dus feedback te geven in de vorm van correcties en aanvullingen.

Een onderzoeker moet elk stukje informatie op waarde schatten (je zou toch denken dat Hennekam dit in de cursus, die hij bij het CBG verzorgt, uitdraagt). Voor genealogische publicaties geldt dan: zijn de gegevens voorzien van vermeldingen (en scans/links) van de originele bronnen, mooi dan kunnen die gecontroleerd worden.

Het bevorderen van bronvermeldingen is en blijft van groot belang, hetgeen ik onder andere doe via blogartikels als Bronvermelding hoort tot de grondregels van de genealogiebeoefening. Terecht dat “Verantwoord de bron van je informatie” ook 1 van de “Zeven pijlers” is.

Wat doet Genealogie Online aan kwaliteit?

Naast de duizenden stamboomonderzoekers zet Hennekam natuurlijk ook Genealogie Online in een kwaad daglicht. Alhoewel hij eerder ook zijn aversie uitsprak tegen websites als MyHeritage en Ancestry.com en na enige repliek ook tegen StamboomNederland van het CBG, kan ik alleen maar gissen naar de reden waarom Genealogie Online nu zo wordt genoemd. Te meer daar Genealogie Online veel actie onderneemt om de kwaliteit van de genealogische publicatie te bevorderen.
Wanneer er genealogische gegevens worden gepubliceerd op Genealogie Online dan worden er automatisch diverse consistentie controles uitgevoerd. Zo wordt er van elke persoon in de publicatie de geboorte-, doop-, trouw-, echtscheiding-, overlijdens-, cremeer- en begraafdata gecontroleerd ten opzichte van elkaar, qua leeftijd, ook in relatie tot de kinderen. De auteur van de publicatie kan de totaal lijst met meldingen bekijken, maar de meldingen worden ook getoond aan bezoekers van de publicatie!

Naast deze consistentie controle worden alle plaatsnamen tegen de geografische database Geonames gehouden om de auteur te wijzen op niet eenduidige plaatsnamen (welke Rijswijk?) of niet herkende plaatsnamen.

Ook krijgen de stamboomonderzoekers specifieke suggesties voor online scans bij archieven in Nederland en België en bij FamilySearch op basis van hun gegevens. Mochten er primaire bronnen ontbreken dan kan deze Scans zoeken service de stamboomonderzoeker helpen deze te vinden.
Bronvermeldingen en scans van akten worden, mits deze zijn aangeleverd, standaard gepubliceerd. Ook staat er op elke pagina vermeld wie de auteur is van de publicatie, inclusief de mogelijkheid om contact op te nemen met de auteur.

Wat doen andere stamboomsites aan kwaliteit?
  • Wat doet StamboomNederland, de website van het CBG, aan kwaliteit?
  • Wat doet www.stamboom.nl van HCC!Genealogie aan kwaliteit?
  • Wat doet de stamboomfunctionaliteit van het NGV aan kwaliteit?
  • Wat doet UwStamboomOnline aan kwaliteit?
  • Wat doet Mijn Genea aan kwaliteit?
Voor de goede orde, ik zeg niet dat bovengenoemde websites geen goede informatie kunnen bevatten. Wel wil ik de initiatiefnemers van bovengenoemde websites oproepen om genealogen te helpen om de kwaliteit te verbeteren. Door bijvoorbeeld überhaupt bronvermeldingen mogelijk te maken, door controles uit te voeren en de resultaten te delen en door continue voorlichting over de noodzaak van bronvermeldingen (en privacy).

Wat vindt u van de tweet van Hennekam?

06 maart 2015

Het gezwalk van WieWasWie

In een recent nieuwsbericht van WieWasWie wordt het einde van de stamboombouwfaciliteit van WieWasWie aangekondigd. In dit artikel wordt dit nieuwsbericht nader onder de loep genomen.

Nieuwe focus

In het nieuwsbericht wordt de nieuwe focus van het WieWasWie platform aangekondigd:

WieWasWie gaat zich volledig richten op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen voor genealogisch onderzoek. In de loop van 2015 zal de stamboommodule van WieWasWie verdwijnen.

en

Vanwege de focus op historische persoonsinformatie uit bronnen en het grote aanbod van goede alternatieve stamboomprogramma’s en –websites, zal de stamboombouwfaciliteit uit WieWieWas verwijderd worden.

De website WieWasWie, opvolger van Genlias, is van archieven en gaat dus om de bronnen. Het "gaat zich" in de eerste quote wijst op een nieuwe koers. Maar laten we eerlijk zijn, de stamboombouwfaciliteit was slechts een afterthought van het WieWasWie projectteam waar noch de archieven noch het CBG bij waren betrokken. Het zwaartepunt lag altijd al bij de bronnen, de focus wordt dus vooral wat het altijd had moeten zijn. Focus op bronnen is goed!

Eisen aan een goed stamboomprogramma

Naast de andere focus worden ook eisen aan stamboomprogramma’s genoemd als reden voor het einde van de stamboombouwfaciliteit:

Het stamboomprogramma op WieWasWie vergt veel aanpassingen om aan de huidige eisen aan een dergelijk programma te voldoen.

Hier wordt gesuggereerd dat de eisen de laatste jaren zijn opgeschroefd, zonder hier enige voorbeelden of verwijzingen voor te geven. Maar heeft de stamboombouwfaciliteit ooit voldaan aan de gebruikerswensen of genealogische best-practices? Nee, qua functionaliteit was er veel mis, zoals ik al in 2011 in Stamboom bouwen beschreef.

Ook de gebruikte technologie blijkt te hebben bijgedragen in het besluit te stoppen met de stamboombouwfaciliteit:

Bovendien wordt Silverlight - noodzakelijk om het programma te kunnen draaien - niet langer door Microsoft ondersteund en doorontwikkeld.

Dit is een beetje rare redening. Immers, toen WieWasWie in 2012 live ging was dat met een stamboombouwfaciliteit op basis van een reeds verouderde versie van het open-source component Family.Show (uit 2009).

De ontwikkeling van Silverlight (de “Flash” technologie van Microsoft) was in 2011 al stopgezet ten voordele van HTML5. Dat Silverlight niet meer wordt ondersteund door Microsoft is overigens onjuist, deze eindigt pas  2021.

NB: dit artikel is gebaseerd op het nieuwsbericht dat via e-mail is gestuurd naar WieWasWie abonnees. Op de weblog van WieWasWie wordt ook melding gemaakt van het verdwijnen van de stamboombouwfunctionaliteit maar hierin is het deel over “huidige eisen” en Silverlight weggelaten.

Naast de slechte kwaliteit van de stamboombouwfaciliteit wordt er in het nieuwsbericht ook voorbij gegaan aan het feit dat er nooit draagvlak voor het component was, niet bij het CBG, die in die periode met een eigen stamboomwebsite bezig was (het feit dat de overheid tegelijkertijd, via twee ministeries, geld pompte in stamboomwebsites blijft me verbazen) en zich destijds uit het WieWasWie had teruggetrokken, en niet bij de archieven die er niet bij betrokken waren (zie reactie onderaan Stamboom bouwen).

Om nog maar te zwijgen over het feit dat er niet veel gebruik word gemaakt van de stamboombouwfaciliteit:

image

De 1237 stambomen met daarin 76222 personen (dd. 6-3-2015) stelt erg weinig voor. Reden hiervoor is wellicht omdat de stamboombouwfaciliteit volgens het projectteam – in eerste instantie –  vooral was bedoeld voor beginnende stamboomonderzoekers. Een “tweede instantie” is er nooit gekomen, naast het verwijderen van de GEDCOM import functie zijn er geen noemenswaardige verbeteringen of uitbreidingen in het stamboombouwfaciliteit  geweest in de afgelopen 3 jaar waardoor de stamboomonderzoekers de stamboombouwfaciliteit (met maximaal 500 personen per stamboom) links hebben laten liggen.

image

Starten of stoppen? Een eenvoudige vraag…

Van de regen in de drup?

Voor hen die een stamboom op WieWasWie hebben is er een handleiding beschikbaar:

We hebben een handleiding gemaakt voor het exporteren van je stamboom en het importeren ervan in StamboomNederland.nl.

Waar de promotie van StamboomNederland vandaan komt begrijp ik, het CBG is exploitatiepartner van WieWasWie èn eigenaar van StamboomNederland. Deze website, die alweer sinds september 2010 in de lucht is, is sindsdien ook niet verbeterd, ondanks kritiek op het product. Als het voldoen aan “huidige eisen” zo belangrijk is (kent u een tevreden StamboomNederland gebruiker?), waarom geldt dit dan niet voor StamboomNederland?

Maar, wat me nog het meest bevreemd is het feit dat het nieuwsbericht meldt dat de stambomen van StamboomNederland via WieWasWie beschikbaar komen:

De stambomen op StamboomNederland worden in de toekomst ook via WieWasWie doorzoekbaar.

Hè? Las ik niet net dat WieWasWie zich volledig gaat richten “op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen"? Wordt de focus gelijk al weer losgelaten?

GEDCOM export

In een voetnoot van het nieuwsbericht staat overigens nog een nieuwtje:

* GEDCOM is een standaard bestandsformaat voor het opslaan en uitwisselen van genealogische gegevens. De GEDCOM-exportfunctie van WieWasWie is verbeterd om alle gegevens goed te kunnen verhuizen.

Helaas heb ik de verbeterde GEDCOM export niet kunnen testen, ik krijg op het moment van schrijven steeds een foutmelding. Jammer, ik was echt benieuwd of exploitatiepartij CBG en bouwer/beheerder Mindbus nu echt eens de GEDCOM standaard goed hebben geïmplementeerd – dat was voorheen namelijk zeker niet het geval - en zo hun gebruikers echt de kans bieden om al hun data op een goede wijze er uit te krijgen. Ik heb er niet veel vertrouwen in…image

De toekomst van WieWasWie

Alhoewel ik het dus goed vind dat de stamboombouwfaciliteit verdwijnt geeft het me tegelijkertijd een wat unheimlich gevoel. Dit wordt mede ingegeven door de laatste uitbreiding van WieWasWie: WatZitErin. Deze functie is op zich een verbetering ten opzichte van het Excel bestand dat geboden werd (via Dropbox, sic) om inzicht te verschaffen in beschikbare bronnen op WieWasWie. Echter, deze functionaliteit (op het wiewaswie.info domein) maakt geen onderdeel uit van het WieWasWie platform (op het wiewaswie.nl domein). Het is niet gemaakt door de bouwer/beheerder van WieWasWie – Mindbus – maar door de ontwikkelaar van Zoekakten.nl die ook in dienst is bij het CBG (voor wie hier over twijfelt: vergelijk de HTML broncode maar eens).

Het WieWasWie platform wordt dus enerzijds deels ontmanteld en nieuwe functies worden buiten het platform ontwikkeld. Ik hoop werkelijk dat dit geen trend is die doorzet, dat het noodzakelijk is, het zou toch zonde zijn van de miljoenen euro’s belastinggeld die in het WieWasWie platform zijn gepompt.Update 8-3-2015

De "verbeterde GEDCOM export" van WieWasWie werkt vandaag. In Hoe het CBG gegevensverlies veroorzaakt een analyse. Hieronder de conclusie van de analyse:


Het bestand dat via de exportfunctie van de stamboombouwfunctionaliteit kan worden gedownload voldoet niet aan de GEDCOM specificatie (welke dan ook…) en mag dus geen GEDCOM bestand heten. Noem je het wel GEDCOM bestanden dan werk je moedwillig mee aan de onterecht negatieve beeldvorming van GEDCOM en bewijs je je gebruikers een slechte dienst.

In plaats van een handleiding hoe deze bestanden in StamboomNederland zijn te importeren zou het het CBG sieren om stamboomonderzoekers te waarschuwen voor mogelijk gegevensverlies door hun ondermaatse GEDCOM export (WieWasWie) en ondermaatse GEDCOM import (StamboomNederland).

17 februari 2015

Na crowdsourcing ook crowdfunding in de archiefsector?

imageHet indexeren van akten gebeurd al jaren door een grote schare van vrijwilligers. Was het ‘vroeger’ vooral bij het archief zelf, tegenwoordig kunnen vrijwilligers thuis op de computer meehelpen via VeleHanden, Open Archieven of FamilySearch Indexing. Het vrijwilligerswerk van weleer heet tegenwoordig crowdsourcing.

Een andere ‘trend’ wordt crowdfunding genoemd, hierbij wordt een donatie aan het publiek gevraagd voor het bereiken van een bepaald doel. Ook dit is op zich niets nieuws. Het Waterlands Archief berichtte over een 18e eeuwse crowdfundings-actie door de Purmerendse Lutheranen.

Je kunt je afvragen waarom archiefinstellingen niet meer aan crowdfunding doen. Het cynische antwoord is dat archieven dit niet hoefde vanwege de verschillende subsidies die hiervoor bestonden. Of, dat subsidies uit belasting wordt betaald en er dus 16 miljoen donateurs aan hebben bijgedragen. Maar voor archieven en genealogen liggen op het vlak van crowdfunding toch mogelijkheden om mooie nieuwe bronnen digitaal beschikbaar te krijgen.

Het Red een portret project van Stadsarchief Amsterdam is een voorbeeld van een crowdfunding project in de Nederlandse archiefsector. Er wordt gepoogd € 50.000 bij elkaar te krijgen om het archief van Fotostudio Merkelback te digitaliseren, ze hebben nu zo’n 69% van het streefbedrag binnen.

imageVoor een voorbeeld op het vlak van genealogie moeten we uitwijken naar Amerika. In het Preserve the Pensions project wordt getracht om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de 7,2 miljoen pagina’s van de pensioen akten van de oorlog van 1812 te digitaliseren. Het streefbedrag van 3,7 miljoen dollar is al voor 50% binnen!

Dit project is geïniteerd door de Amerikaanse National Archives and Records Adminstration, de NARA. Maar, in plaats van zelf een crowdfunding campagne op te zetten en de crowd te motiveren benaderden zij de Federatie van (zo’n 500) Genealogische Verenigingen, de FGS. Het FGS koos, op advies van het NARA, de pensioen akten omdat deze één van de meest geraadpleegde bronnen was die nog niet op microfiche of digitaal beschikbaar was. Het FGS (waarom hebben we in Nederland nog steeds niet een dergelijke federatie?) heeft een community van zo’n 800.000 leden. De president van de FGS - D. Joshua Taylor – is ook nog eens presentator van Genealogy Roadshow (een televisieprogramma op PBS), publiciteit zit dus wel snor (hieronder zijn pitch). Een slimme aanpak dus van NARA.

Het digitaliseren (=fotograferen+indexeren) zal worden uitgevoerd door Fold3 (een onderdeel van Ancestry.com) en kost $0,48 per pagina (goed dat hier openheid over wordt gegeven, dat mis ik in Nederland) en zal gratis beschikbaar worden gesteld op de Fold3 website. Ook dient nog opgemerkt te worden dat voor elke gedoneerde dollar Ancestry.com ook een dollar doneert (matching).

Een slimme aanpak dus van NARA.In de blogposting Nederlandse archieven, kijk eens hoe het Amerikaanse NARA het aanpakt! sprak ik al mijn lof uit over het NARA. Het Preserve the Pensions project vind ik toch ook weer een knap staaltje omdenken uit de koker van het NARA!

24 januari 2015

De problemen van AlleDrenten.nl

Op 24 januari 2015 werd de website Drenlias.nl omgedoopt tot AlleDrenten.nl.

De bèta versie van de website was al enige tijd beschikbaar en ik had deze op 2 mei 2014 al onder de loep genomen in het artikel Nieuwe versie van DrenLias nader bekeken.

Het artikel bevatte complimenten, maar signaleerde ook problemen. Ik had gehoopt dat het Drents Archief en hun leverancier het advies ter harte had genomen en de problemen voor de lancering zouden oplossen. Maar als ik nu weer naar AlleDrenten.nl ga, dan zie ik nog dezelfde problemen!

Zoeken

Eén van de gesignaleerde problemen was dat het voor gebruikers onduidelijk is in welke bronnen de hoofdzoekfunctie zoekt. Je krijgt als gebruiker de indruk dat alle bronnen worden doorzocht. Helaas, dit is niet zo, je zult via het linker menu sommige bronnen afzonderlijk af moeten gaan, want de volgende bronnen worden bijvoorbeeld niet in de hoofdzoek-functie meegenomen:

  • Notarisrepetoria
  • Kolonistendatabase
  • Begraafregisters

In het voorgaande artikel schreef ik ook over het ontbreken van de zoeken op twee personen functie. Maar wat blijkt, deze functie is niet bij alle bronnen (en hoofdzoekfunctie) beschikbaar, bij sommige bronnen is de functie wel zichtbaar… verwarrend.

Scans

Het kopen van scans is verbeterd, alhoewel de Bestel pagina mij nog op het verkeerde been zette. De bestelpagina heeft het immers alleen over bestellen via e-mail, maar AlleDrenten.nl is voor de scans nu gekoppeld aan de winkelwagen van de website van het Drents Archief. Je kunt dus bij een scan op de ‘bestel scan’ knop klikken.

GEDCOM
Over de GEDCOM export was ik in het vorige artikel kort, ik verwees alleen naar GEDCOM bestanden die niet aan de GEDCOM standaard voldoen mogen de naam GEDCOM niet dragen!

In dit artikel wil ik wat dieper op de GEDCOM problemen ingaan. Laten we onderstaande embedde overlijdensakte van AlleDrenten.nl als voorbeeld nemen.

Als je van deze akte het GEDCOM download om te importeren in je stamboomprogramma dan krijg je onderstaande GEDCOM:

0 HEAD
1 SOUR DrenLias.nl
2 VERS 1.0
2 CORP Drents Archief
0 @I1@ INDI
1 NAME Antonia /Brizee/
1 SEX F
1 OCCU
1 FAMS @F1@
0 @I2@ INDI
1 NAME Johannes /van Krugten/
1 SEX M
1 OCCU bedrijfsleider
1 FAMS @F1@
0 @I3@ INDI
1 NAME Aart /van Krugten/
1 SEX M
1 OCCU kellner
1 FAMS @F1@
0 @I4@ INDI
1 NAME Maria Jacoba /Wassink/
1 SEX F
1 OCCU
1 FAMS @F1@
0 @F1@ FAM
1 HUSB @I3@
1 WIFE @I1@
1 CHIL @I4@
1 DEAT
2 PLAC Meppel
2 DATE 05-05-1950
0 TRLR

Bovenstaande “GEDCOM” voldoet ten eerste niet aan de standaard, zucht. De standaard is toch goed is beschreven en er zijn diverse validators die gebruikt kunnen worden om te controleren of er aan de standaard word voldaan!

Veel stamboomprogramma’s en websites zullen echter proberen er toch wat van te maken bij import. Als je bovenstaande GEDCOM echter “zo goed als” interpreteert dan worden de volgende feiten zichtbaar:

Het echtpaar Aart van Krugten (bedrijfsleider van beroep) en Antonia Brizee hadden een dochter genaamd Maria Jacoba Wassink. Johannes van Krugten was bedrijfsleider.

Eh? Deze akte ging toch over het overlijden van Johannes van Krugten? En Johannes was toch de zoon van Aart en Antonia en partner van Antonia?

En de akte gegevens bevatten toch ook de woonplaats, leeftijd en geboorteplaats van de overledene?

En waar is de bronverwijzing? Deze mist totaal…

De conclusie kan niet anders zijn dat de “GEDCOM” die AlleDrenten.nl biedt ongeldig, foutief en onvolledig is.

Drents Archief: ik zou - om jullie gebruikers te beschermen - de “GEDCOM” functie uitzetten en van de leverancier eisen dat zij deze functie naar behoren laten functioneren of geld terug betalen.

Beveiliging

Ik ging in het vorige artikel ook in op de beveiliging van de website. Alhoewel AlleDrenten.nl geen financiële of medische gegevens beveiligt, was èn is de beveiliging ver onder de maat: geen https bij overdracht privacy gevoelige informatie (ook al is dit alleen naam, e-mail en wachtwoord) en gebruikersnaam en wachtwoord komen plaintext tezamen in beeld en in de e-mail. Het versturen van e-mail uit iemands anders naam (bijv. medewerkers van het Drents Archief ;-) is ook nog steeds mogelijk.

Overpeinzing

Je vraagt je toch af wat er in de afgelopen 9 maanden is gebeurd aan de bèta van AlleDrenten. Wellicht waren er nog grotere problemen. Maar de door mij gemelde problemen staan niet eens op de Bekende problemen pagina?

Je gaat je hierdoor wel afvragen hoe het staat gesteld met de IT kennis van de leverancier en het opdrachtgeverschap van het Drents Archief.

Het geeft het gehuil in de 'promo' video toch een andere betekenis :-)

30 december 2014

Genealogische webinars

image

Op 10 december 2014 verzorgde het HCC!genealogie haar eerste 2 webinars! Live kon er meegekeken worden naar de presentaties van Cor van Rooij  (Kennismaking met genealogie) en John Glaser (Internet als bron voor genealogie). Ik keek mee en doe verslag van de technische kant van het verhaal.

Wat is een webinar?

Wikipedia geeft de volgende definitie van een webinar:

Een online seminar of webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het neologisme "webinar" is een portmanteau(woordcombinatie) van de woorden "web" (dat wil zeggen world wide web) en "seminar". Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker(s) zien en horen.

Dus terwijl Cor, John en publiek fysiek in Kunstengebouw Cultura in Ede waren konden geïnteresseerden thuis via Internet meekijken. Voor het bekijken van imagede het webinar moest eerst (eenmalig en gratis) software geïnstalleerd worden van GoToMeeting. Op zich geen grote drempel, maar tegenwoordig zijn er voldoende alternatieve die puur webgebaseerd zijn en waar dus geen software voor geïnstalleerd hoeft te worden.

image

De software maakt het mogelijk om de grootte van de twee schermen (één met de live video en één met de bijbehorende presentatie) te verkleinen en te vergroten. Helaas was deze mogelijkheid er bij de presentatie van John niet, daar was alleen de presentatie zichtbaar (maar dit komt goed, lees maar verder).

Er hebben 30 personen live naar beide webinars gekeken. Alhoewel dit geen grote aantallen zijn is dit slechts het begin. Want de opnames van de twee webinars zijn nu ook online te bekijken:

De afspeelmogelijkheid wordt geboden door de HCC!seniorenacademie en is gratis voor alle kijkers. Hier heb je verder geen extra software voor nodig om te kijken, alleen een browser. Je ziet in de weergave links de video (ja, ook van John!) en rechts de presentaties (die overigens ook te downloaden zijn).

image

Online video

Ik schreef al in 2007 (Genealogie TV) over de mogelijkheden van online video en riep in 2008 (Stamboom TV) de genealogische verenigingen op om er mee aan de slag te gaan. Anno 2014 kan er denk ik wel iets aan toegevoegd worden: interactie!

Want de webinars van HCC!genealogie waren erg eenrichtingsverkeer (terwijl de software meer mogelijkheden biedt) en je dus eigenlijk van een webcast moet spreken. Het verschil tussen een webinar en een webcast is dat er bij een webcast ook fysiek publiek aanwezig is. Een webinar is een seminar met uitsluitend online publiek. Interactieve webinars daarentegen maken contact over en weer mogelijk, waardoor deelnemers door middel van vraag-en-antwoordsessies kunnen participeren.

Volgende webinars

Als u webcasts van HCC!genealogie heeft bekeken en de smaak te pakken heeft kunt u bijvoorbeeld eens kijken in het overzicht van Upcoming webinars van Legacy Family Tree. De presentaties gaan over diverse genealogische onderwerpen, veelal om 8 of 9 ‘s avonds (Nederlandse tijd) en zijn in het Engels. Voor de oplettende lezer: er staat ook een Nederlandse spreker tussen!

19 november 2014

Over auteursrecht en licenties (het is niet eng)

Met het nieuws dat de commerciële genealogische dienstverlener MyHeritage nog actiever wordt in Nederland zie je her en der berichten van mensen die bang zijn dat gegevens “gejat” en commercieel uitgebuit zullen worden, want in de voorwaarden staat zoiets als:

Door inhoud op de Website te publiceren, verleent u ons een royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende en niet exclusieve licentie om de inhoud te hosten, te kopiëren, te publiceren en te distribueren.

Graag leg ik u uit waarom dergelijke passages in voorwaarden van dienstverleners nu eenmaal moeten en dat het niet eng is.


Door de bomen het bos zien …
Säfsen/Zweden, 18 augustus 2014 (door Bob Coret)

Waarom een licentie verlenen?

De foto hierboven is door mij persoonlijk gemaakt, ik heb hiermee automatisch het auteursrecht (in het Engels copyright) op dit creatieve werk. Het betekent dat ik het alleenrecht heb om het beschermde werk (de foto) openbaar te maken en het alleenrecht heb om het te verveelvoudigen (lees: te publiceren). U mag bovenstaande foto dus niet zo maar op uw website plaatsen of gebruiken in uw boek!

Nu moet u weten dat deze webblog technisch mogelijk wordt gemaakt door Blogger van Google. Via Blogger kan ik teksten en afbeeldingen makkelijk op Internet plaatsen. Maar de dienstverlener mag niet zo maar auteursrechtelijk beschermd materiaal publiceren. Hiervoor dien je als rechthebbende toestemming te geven. Dit doet Google via haar servicevoorwaarden, waar te lezen valt:

Wanneer u inhoud uploadt naar, toevoegt aan, opslaat in, verzendt naar of ontvangt in of via onze Services, verleent u Google (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen.

Ik heb het auteursrecht op bovenstaande foto (en dit artikel) maar geef door het accepteren van de servicevoorwaarden Google dus toestemming aan Google om het te publiceren - dat is ook wat ik wil - en Google mag het niet publiceren zonder een dergelijke licentie!

Terug naar de voorwaarden uit de inleiding die afkomstig zijn van MyHeritage. Onderdeel van de dienst van MyHeritage is het publiceren van genealogische gegevens en afbeeldingen. Omdat u als stamboomonderzoeker het auteursrecht heeft op de stamboom (alhoewel je dit volgens jurist Arnoud Engelfriet niet zo maar kan zeggen) moet u MyHeritage (of andere genealogische dienst) een licentie verstrekken door het accepteren van de voorwaarden, anders mogen ze simpelweg uw gegevens niet publiceren en als gebruiker van een dergelijke dienst wilt u dit wel!

Blijf ik de eigenaar?

Dat er überhaupt wordt geciteerd uit voorwaarden (de kleine lettertjes, of in het Engels terms of service) in discussies is goed, dit soort juridische documenten zijn nu eenmaal belangrijk omdat het de rechten en plichten beschrijft. Wat alleen jammer is dat, of de tekst niet goed wordt begrepen en uitgelegd (vandaar bovenstaande uitleg over licenties), of dat er selectief wordt gelezen of geciteerd uit de voorwaarden.

Zo staat er in de voorwaarden van Google boven de hierboven geciteerde paragraaf de volgende regel:

U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

En in de service voorwaarden van MyHeritage is ook te lezen:

Inhoud die op familiesites gepubliceerd wordt is eigendom van de persoon die de inhoud heeft gecreëerd, wordt gecontroleerd door de Webmaster van de familiesite waarop hij ingezonden is, en wordt door ons gehost volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Als u een licentie geeft om te publiceren doet dit niets af aan wie de eigenaar is, bovenstaande zinnen benadrukken dit nogmaals. Dus nogmaals: Blogger wordt niet de eigenaar van de foto (en dit artikel) en MyHeritage wordt niet de eigenaar van de geüploade stambomen en afbeeldingen!

Gebruik de Creative Commons licentie

Het geven van een licentie op een beschermd werk kan ook op een andere manier, de zogenaamde Creative Commons licentie.

Ook met een Creative Commons licentie behoudt u al uw rechten, maar geeft u aan anderen (proactief) toestemming om uw werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken.

Op deze blog is een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Creative Commons Licenselicentie van toepassing. Dit betekent (in het kort) dat het u vrij staat deze tekst (en foto!) te kopiëren, te verspreiden en te bewerken onder de voorwaarde van naamsvermelding, dat het niet commercieel wordt gebruikt (dus een krant of tijdschrift mag het niet zo maar publiceren) en dat als het werk geremixt of veranderd wordt het nieuwe werk onder dezelfde licentie beschikbaar moet worden gesteld.

Ik doe dit bewust en weloverwogen! Als auteur wil ik graag dat anderen mijn werk delen en gebruiken, zodat het werk, met mijn naam als auteur, meer mensen bereikt en ik daardoor meer kennis krijg door de feedback en "doorontwikkelingen" op het werk.

Tja, en lees in de voorgaande zin in plaats van "werk" nu eens “stamboom”...

Willen we als stamboomonderzoekers niet graag dat veel mensen de stamboom kunnen bekijken, we er feedback over krijgen en als er gegevens worden overgenomen een bronvermelding wordt gebruikt? Wordt het niet eens tijd dat we Creative Commons licenties bij onze stambomen plaatsen als we publiceren?