In het artikel Van de voorzitter gaf Roelof Vennik, voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en lid Raad van Toezicht van het Centraal Bureau Genealogie (CBG), een leuk nieuwtje: het NGV heeft samen met het CBG het 31e Internationale Congres voor Genealogie en Heraldiek van 2012 toegewezen gekregen! Wat Google’n leert dat het eerste congres in 1929 werd gehouden in Barcelona. Op het tweede congres in 1953 werd besloten dat er vanaf dat moment elke twee jaar een congres zou worden georganiseerd. De Vlaamse Heraldische Raad verzorgde in 2004 de organisatie van XXVI Internationaal Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen te Brugge. Uit hun programma:

Daarom zijn ze vooral op zoek naar lezingen die de banden tussen erfgoed en genealogie of heraldiek belichten. Ze denken daarbij bijvoorbeeld aan huizengeschiedenis, overlevering binnen families of monumenten met een belangrijk heraldisch patrimonium, maar ook over levend erfgoed zoals studentenheraldiek. Voor de heraldische kunst wil het congres een bijzondere plaats inruimen. Domeinen als genetica of informatisering worden niet uit de weg gegaan.

In 2006 vond het 27th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences plaats in St. Andrews (Scotland). Uit het programma van dit congres valt goed het internationale karakter van deze congressen af te lezen. Als lezers één of meer van deze congressen hebben bijgewoond dan hoor ik via de commentaar optie bij dit artikel graag de ervaringen! Het XXVIIIe Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique zal van 23-28 juni 2008 in Qeubec worden gehouden. In 2010 zal het 29e International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Slowakije plaatvinden. Maar het 30e congres zal over ruim 4 jaar dus in Nederland worden gehouden. Ik wens het NGV en CBG succes met de organisatie! Tenslotte wil ik nog reageren op een andere passage uit Venniks artikel:

Zo loopt het ledental nog steeds terug en leiden veel afdelingen onder een gebrek aan belangstelling en bestuursleden. Juist in deze tijd dienen we ons te realiseren dat we het niet alleen kunnen.

Wat ik gisteren als afsluiter schreef aan het CBG geldt ook voor het NGV:

overweeg samenwerking met bijvoorbeeld het Stamboom Forum (met ruim 12 duizend leden de grootste online community van genealogen), de Stamboom Gids (met ruim 11 duizend gecategoriseerde en doorzoekbare genealogische websites) en Genealogie Online (eenvoudig publiceren van genealogische gegevens en met ruim 3 miljoen personen een rijk doorzoekbare bron), alle gratis en reclamevrije diensten! En dan bedoel ik niet het plaatsen van een link/logo naar elkanders website, maar echte service integratie: meerwaarde bieden aan genealogen!