De tijdbalk is een fraaie weergave van gebeurtenissen in de tijd. Een tijdbalk kan ook een nuttig instrument zijn omdat het nieuwe inzichten kan geven doordat er op een andere wijze gepresenteerd worden. Ook voor genealogen kan de tijdbalk van pas komen! Al een tijdje liep ik met het idee om de tijdbalk te combineren met een andere genealogische weergave, de kwartierstaat. De tijdbalk Een tijdbalk of een tijdlijn is een grafische weergave van een chronologische opvolging van gebeurtenissen of periodes. Het schema heeft de vorm van een balk en bezit tijdsaanduidingen met een inschrift of een bijschrift. Je kunt zelf tijdbalken maken via bijvoorbeeld TimeToast, TimeRime of Tijdbalk.nl (waarvan hieronder een afbeelding). Bij deze websites moet je wel zelf de gegevens handmatig invoeren. image De tijdbalk in genealogie Op Genealogie Online wordt de tijdbalk ingezet om inzicht te geven in het leven van een persoon. Hieronder een voorbeeld van Willem Frederik Lamoraal Boissevain. Het rode vlak geeft de levensduur aan, daaronder zijn ook grootouders, ouders, broers/zussen en kinderen in de tijdbalk gezet. Het geeft dus weer wat de persoon meemaakte qua geboortes en overlijdens en wie er in dezelfde tijd leefden. image De kwartierstaat image Een kwartierstaat is een weergave van kwartierdrager of proband (degene van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Alhoewel je in zowel de tekstuele als grafische kwartierstaat jaartallen kunt opnemen, is het lastig een beeld te krijgen van overlap. Hierdoor ontstond bij mij het idee voor het combineren van de kwartierstaat met de tijdbalk. De kwartiertijdbalk De kwartierstaat-tijdbalk of kwartiertijdbalk zou zowel de relaties tussen kind en ouders als de levensduur van de personen moeten weergeven. De volgende afbeelding is de eerste schets van die ik maakte van een kwartiertijdbalk. De balken geven de levensduur van de persoon weer, de lijnen geven de kind-ouder relaties weer. timeline-pedigree Alhoewel de combinatie klopt leest deze weergave wat lastig. Doordat de kwartierdrager links staat en dus ook de meest recente tijd is, beginnen de levensduurbalken bij het overlijden en eindigen ze bij de geboorte. Onlogisch… omdraaien dus! Het eerste prototype image Na de eerste schets (nog in een tekenprogramma gemaakt) volgende een eerste prototype (hierboven weergegeven). Dit was een werkend prototype van de kwartierstaat-tijdbalk die je in de browser kunt bekijken! In dit prototype zijn er ook verschillende balken, die er in de eerste schets nog niet zichtbaar waren. Van sommige voorouders is wellicht de geboortedatum of datum van overlijden niet bekend. Dit wordt weergegeven met een gestreept begin of einde. Ook kan het zijn dat de kwartiertijdbalk uitgaat van een levende persoon en dat er nog voorouders leven. In dat geval eindigt de balk met een driehoek. Tenslotte worden de balken roze of blauw gekleurd om het geslacht weer te geven. Het tweede prototype Waar je in een normale grafische kwartierstaat de generaties goed kunt onderscheiden was dit in het eerste prototype van de kwartiertijdbalk minder goed zichtbaar, je miste het. In het tweede prototype (hieronder weergegeven) is dit ondervangen door per generatie een aparte kleur te gebruiken voor de verbindingen. image De gegevensvereisten Om een grafische kwartierstaat te maken heb je in principe alleen informatie nodig over de namen en de kind-ouder relaties. Een kwartiertijdbalk vereist meer: informatie over geboorte/doop en overlijden/begrafenis. Met deze tijdsinformatie kan pas een balk in de tijdbalk worden gezet. De tijdbalk kan omgaan met geschatte jaartallen, maar dan moet je wel jaartallen kunnen schatten. Hiermee is er een extra uitdaging gekomen voor het ‘genereren’ van de gegevens set achter een kwartiertijdbalk. Ik probeer deze gegevens set te genereren vanuit een GEDCOM bestand. Wanneer er geen geboortedatum is wordt er gepoogd om een minimale geboortedatum te achterhalen. Dit kan bijv. door naar de trouwdatum te kijken en te stellen dat iemand dan minimaal 18 jaar is. Of naar de geboortedata van de kinderen. Eenzelfde set met schattingsregels is er opgesteld voor het bepalen van de overlijdensdatum. Op basis van deze schattingen kunnen er alsnog balken in de kwartiertijdbalk getekend worden. Maar het kan zijn dat er geen data geschat kunnen worden, deze personen worden dan niet getoond in de kwartiertijdbalk! De toekomst van de kwartiertijdbalk Deze exercitie om van idee, via schetsen en prototypes, te komen tot een nieuw type genealogische weergave is erg leuk, vandaar ook dit artikel. Er moet echter nog wel wat aan de techniek geschaafd worden, zo werken de weergaven bijvoorbeeld niet of zeer langzaam op tablets! Ik hoop dat de techniek binnenkort bruikbaar wordt en dat deze nieuwe genealogische weergave binnenkort beschikbaar komt op Genealogie Online. Dan is er naast de kwartieren op de kaart ook een kwartiertijdbalk! image En wie weet, nemen ook andere stamboom programma’s en –websites deze nieuwe weergave over…