Soms krijg ik de indruk dat er niet zo veel gebeurd door overheid en archieven op internet. Maar dit beeld klopt niet! Er zijn her en der diverse mooie initiatieven, waar de Web 2.0 gedachten ook langzaam insijpelen (erg positief!). Twee recent gestarte projecten op het gebied van genealogie en erfgoed laat ik graag kort even de revue passeren. Het eerste project is AlleGroningers van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Van hun (deels reeds operationele) website:

AlleGroningers vertelt over alle Groningers die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Groningen, van de 17e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. De website is de ‘de etalage’ van de Groninger Archieven. Het is een website die stap voor stap steeds meer zal laten zien van wat er in de Groninger Archieven over de Groningers is te vinden.
Het fundament van AlleGroningers wordt gevormd door een database met gegevens uit de openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en de oude doop,- trouw- en begraafboeken van vóór 1811 (DTB’s). Al met al komen daarin ruim een miljoen Groningers voor.  Maar dat is niet alles. AlleGroningers zal de akten ook laten zien. Regelmatig zullen er nieuwe scans en nieuwe gegevens over Groningers worden toegevoegd. Na de burgerlijke stand en de DTB’s zal AlleGroningers worden aangevuld met memories van successie, huwelijkscontracten, notariële akten en andere interessante informatie.
AlleGroningers gaat niet alleen over alle Groningers, maar is ook van alle Groningers. Iedereen kan namelijk meewerken aan de uitbreiding van de website. Zo kunnen er particuliere gegevensbestanden worden toegevoegd, als ook foto’s van Groningers, film en geluid, verhalen, anekdotes en korte scripties. Iedereen kan dit thuis met behulp van de eigen computer aan de website toevoegen.
 

Het tweede project is grootser en ambiteuzer (doorlooptijd van 6 jaar, kosten € 186 miljoen, baten tussen de circa € 172 en € 223 miljoen) en heet Nederlands Erfgoed: Digitaal!. Van hun (project) website:

De ambitie van het project Nederlands Erfgoed: Digitaal! is het creëren van een gezaghebbende digitale collectie Nederlands erfgoed. Een collectie die bijdraagt aan de zichtbaarheid van de Nederlandse cultuur in virtuele, nationale en internationale gemeenschappen. En een collectie die ongekende mogelijkheden biedt voor een breed scala aan gebruikers in onderwijs, wetenschap, toerisme of creatieve industrie. Maar ook nieuwsgierige bezoekers van het internet moeten zich graag laten inspireren door de digitale beschikbaarheid van het rijke Nederlands erfgoed.
Om dit te realiseren hebben tien nationale erfgoedinstellingen (Beeld en Geluid • Nederlands Architectuurinstituut • Koninklijke Bibliotheek • Nederlands Fotomuseum • Letterkundig Museum • Nederlands Openluchtmuseum • Nationaal Archief • Rijksmuseum Amsterdam • Naturalis • Rijksmuseum van Oudheden) zich verenigd in het project Nederlands Erfgoed: Digitaal! De ambitie van het project is het creëren van een gezaghebbende digitale collectie Nederlands erfgoed. Een collectie die bijdraagt aan de zichtbaarheid van de Nederlandse cultuur in virtuele, nationale of internationale, gemeenschappen. En een collectie die ongekende mogelijkheden biedt voor een breed scala aan gebruikers in onderwijs, wetenschap, toerisme of creatieve industrie. Maar ook nieuwsgierige bezoekers van het internet worden geïnspireerd door de digitale beschikbaarheid van het rijke Nederlands erfgoed.