Sinds 1 augustus ontvang ik dagelijks een e-mail van WieWasWie met de melding dat er updates zijn gevonden. Tijdens het lezen van de e-mail dacht ik even: “Is de WieWasWie Monitor er?”. Heel even… Platform updates De eerste keer dat ik een het bewuste e-mail bericht kreeg dacht ik – door het onderwerp “Wijzigingen op het WieWasWie.nl platform” – dat er wijzigingen waren op het gebied van de functionaliteit van WieWasWie. Maar de inhoud van dit bericht zag er als volgt uit:

Je hebt je geabonneerd op het ontvangen van notificaties bij wijzigingen op het WieWasWie.nl platform. De volgende updates zijn gevonden:
Zoekopdracht ‘coret’: oud resultaat 0, nieuw resultaat 93
Zoekopdracht ‘*’: oud resultaat 0, nieuw resultaat 55012444
Zoekopdracht ‘brizee’: oud resultaat 0, nieuw resultaat 502
Je kunt je voorkeuren voor het ontvangen van notificaties aanpassen als je ingelogd bent onder: MijnHome/Account.
Met vriendelijke groet, WieWasWie

Favoriete zoekopdrachten gemonitord Ik herkende de zoekopdrachten: het waren de zoekopdrachten die ik als favoriet had gekenmerkt op WieWasWie door op het sterretje te klikken achter de zoekterm (die dan geel kleurt): image Ik had de zoekopdrachten al begin juli toegevoegd aan Mijn favorieten op WieWasWie, maar op 1 augustus is klaarblijkelijk de monitor functionaliteit aangezet. Zoeken naar de nieuwe resultaten Wat allereerst opvalt is dat de e-mail geen links bevatten naar de nieuwe resultaten, het is slechts de melding dat de zoekopdracht meer resultaten had dan de vorige keer dat de zoekopdracht werd uitgevoerd. Leuk, maar wat zijn nu de nieuwe resultaten? Helaas biedt de WieWasWie website daar ook geen uitsluitsel over, wanneer informatie is toegevoegd wordt niet getoond, je kunt er niet op sorteren of zoeken. Het daadwerkelijk vinden van de nieuwe resultaten is dus vrijwel onmogelijk. Let op type zoekresultaten Dat ik ook op 2 en 3 augustus een e-mail kreeg dat er nieuwe resultaten waren (voor mijn “vind-alles” zoekopdracht *) bevreemde mij in eerste instantie. Sinds WieWasWie is opengesteld aan het publiek houd ik namelijk op een dashboard bij hoeveel persoonsvermeldingen er in de documenten op WieWasWie (en Archieven.nl) staan. Sinds 2 juli is dit ongewijzigd: 55.003.088. De updates die mij via de e-mail werden gemeld waren echter niet alleen persoonsvermeldingen in de documenten, maar ook in de Persoonspagina’s en Stambomen (dus de user generated content). Helaas heb ik nog geen eenvoudige manier gevonden om de zoekopdracht te beperken tot de documenten (oftewel de akten van de archieven), behalve dan door omslachtig via Uitgebreid zoeken één van de elf documenttypen te selecteren. Monitor functionaliteit Mijn verwachtingen omtrent de monitor functionaliteit waren door WieWasWie zelf van te voren al getemperd, maar nu ik zie wat er wel wordt geboden ben ik toch nog teleurgesteld omdat het de gebruikers geen service biedt. Maar WieWasWie is een beta, dus er is ruimte voor verbetering en ik denk graag mee. Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), die WieWasWie nu exploiteert, heeft twee opties (de behoefte aan monitor functionaliteit negeren is geen optie):

  1. de zeer populaire monitor functionaliteit zelf laten bouwen in WieWasWie, of,
  2. het mogelijk maken dat ‘derden’ deze functionaliteit kunnen bieden door de data beschikbaar te stellen.

Het voordeel van de zelf-bouw optie is dat de gebruiker maar met één website te maken heeft waar alles is te vinden. Plus, het is WieWasWie die de notificaties kan versturen die door vele Genlias Monitor gebruikers vaak als kadootjes worden gekenmerkt (dus goed voor de relatie) en voor verkeer naar WieWasWie zorgen (wat de potentiële adverteerders op WieWasWie weer leuk vinden). Nadeel van deze optie is natuurlijk dat het geld kost. Het voordeel van de open-data optie is dat derden (particulieren of organisaties) functionaliteit kunnen bouwen waarvoor WieWasWie niet zelf hoeft te betalen. Dit kan een Monitor website zijn maar ook andere creatieve toepassingen zouden het levenslicht kunnen zien! Open data? WieWasWie.nl wil, volgens de Gebruikersovereenkomst, een “open bron van informatie” zijn. Hoewel alle bijdragen van gebruikers automatisch (je hebt hierin geen keus) onder een open licentie beschikbaar zijn (Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen-licentie) kan ik niet direct terug vinden hoe het met de archief data zit. Er is niet direct een copyright zichtbaar, maar wel wordt er in de disclaimer geschermd met “intellectuele eigendoms- en databankrechten die aan WieWasWie, haar licentiegevers en/of de gebruikers toebehoren”. Er is al een functie (een zogenaamde Application Programming Interface, kortweg API) die ontwikkelaars zouden kunnen gebruiken om WieWasWie te doorzoeken. Helaas zou het nog niet genoeg zijn om bijvoorbeeld de resultaten ook in GEDCOM aan gebruikers te bieden zoals de Genlias Monitor & Digitale Stamboom Monitor doen, maar het is een begin. image Het CBG heeft aangegeven deze API nog niet vrij te geven omdat hier nog beleid op geformuleerd moet worden. Daar komt denk ik nog bij dat het de gegevens van de archieven zijn, zij zullen ook een mening hebben (tenzij er al één en ander in contracten is geregeld?). Het is dus even wachten tot er een WieWasWie Monitor komt. Hetzelfde kan overigens gezegd worden voor een Archieven.nl Monitor die er ook nog niet is. Of heeft u geen behoefte aan notificaties van nieuwe archiefgegevens of de mogelijkheid om een lijst met resultaten te downloaden in meerdere formaten die u makkelijk kunt verwerken in uw stamboomprogramma?