imageAkten van overlijdensaangiften worden pas 50 jaar na het afsluiten van de registers openbaar. Er zijn natuurlijk ook andere bronnen waaruit eerder de gegevens van overlijdens kunnen worden gehaald, zoals de overlijdensberichten in kranten. Er zijn diverse websites die dit soort bronnen doorzoekbaar maken, zoals Mensenlinq, familieberichtenonline en familieberichten op internet. Het nieuwe Rouwbode zegt overkoepelend te zijn aan deze websites en heeft een automatische zoekrobot, net zoiets als Online-Familieberichten.

De Rouwbode was in vroegere tijden diegene die iemands overlijden aan de deur van belanghebbenden aanzegde.

Wat is de bron? Zoals uit de inleiding al blijkt zijn er al meerdere websites die overlijdensberichten beschikbaar stellen. De Rouwbode claimt overkoepeld te zijn aan deze websites en ook de overlijdensberichten uit de regionale papieren kranten te bevatten van de afgelopen 5 jaar. Waar een website als Online-Familieberichten drijft op de hulp van vrijwilligers maakt de Rouwbode gebruik van de gegevens van het Overlijdensregister. Het Overlijdensregister is een commerciële dienst waar bedrijven gebruik van kunnen maken om hun eigen klantenbestanden te screenen op overledenen om hiermee bijvoorbeeld pijnvolle correspondentie te voorkomen. Hoe completer het Overlijdensregister, hoe waardevoller de dienst die zij kunnen bieden. De gegevens worden overgenomen uit de nationale en regionale kranten, maar helaas toont de Rouwbode deze bron niet bij overlijdensberichten. De Rouwbode biedt deze zoek- en monitor service gratis aan particulieren. De Rouwbode toont hierbij uitsluitend de gegevens van de overledene, gegevens van de nabestaanden worden niet opgeslagen/getoond. Mocht eventueel een nabestaande de gegevens van een overledene willen verwijderen, dan is één bericht aan de Rouwbode voldoende. Geattendeerd worden en zoeken Waar de andere websites vooral zijn ingericht als zoekwebsite richt de Rouwbode zich meer op attenderingsfunctie. Als gebruiker kun je, na opgeven van je e-mail adres of inloggen via Facebook, een viertal zoekopdrachten opgegeven. Dagelijks wordt automatisch gecontroleerd of er een overlijdensbericht is die voldoet aan de zoekopdrachten en stuurt deze dan per e-mail op. Een zoekopdracht bestaat hierbij uit drie onderdelen:

  • de achternaam (of deel daarvan)
  • de plaats (woonplaats of postcode) en een straal rondom deze plaats (landelijk zoeken is ook mogelijk)
  • het jaar van geboorte

Je kunt overigens ook een eenmalige, directe zoekopdracht invullen.
Focus en innovatie De Rouwbode, die het levenslicht zag de mobiele app Kassiewijle, is niet puur gericht op genealogen. Dit blijkt niet alleen uit de mobiele aanpak (waar nu vanwege de gebruikersvraag minder aandacht voor is ten gunste van de website) maar ook uit de innovatieprioriteiten die het Groningse team achter de Rouwboude hebben gesteld:

  • Een Facebook koppeling zodat je, naast eenvoudig aanmelden, ook berichten van overledenen van vrienden van vrienden of uit Facebook-groepen waar je ook op bent geabonneerd krijgt.
  • Een LinkedIn koppeling, zodat je je kunt abonneren op overlijdensberichten van personen die gekoppeld zijn aan bedrijven.

Of iedereen zit te wachten op e-mail berichten met informatie over bekenden weet ik niet. Maar ik denk dat het voor genealogen in ieder geval een extra bron en handig hulpmiddel is! Gewoon dus even naar http://www.rouwbode.nl/ gaan en proberen.