Hieronder de communicatie met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aangaande mijn hergebruikverzoek inzake de index op de persoonskaarten: De volgende stap is de in de ontvangstbevestiging genoemde hoorzitting. De uitnodiging hiertoe is nog niet ontvangen. Mijn verzoek d.d. 30 november 2022 gericht aan BZK Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is bronhouder van de…

Lees verder