24 november 2006

Genealogische puzzel

Genealogie is puzzelen: in archieven zoeken naar bewijsstukken die de relaties leggen om zodoende de genealogie uit te breiden.

Dit keer draai ik het voor de aardigheid eens om, een "genealogische" puzzel.

Komende maand zullen 5 paren in Den Haag hun trouwfeest vieren. Hun achternamen zijn Jansen, Bakker, Smit, Vermeer en Kok. De voornamen van de mannen zijn Jan, Cornelis, Hendrik, Gerrit en Leendert. De voornamen van de vrouwen zijn Maria, Johanna, Catharina, Elisabeth en Anna. Bedenk dat geen van de paren hetzelfde aantal jaren getrouwd is. Probeer op basis van de volgende aanwijzingen te bepalen welke man en vrouw bij elkaar horen en hoeveel jaar zij getrouwd zijn:

1. Johanna is niet zo lang getrouwd als Hendrik of het echtpaar Bakker, maar langer dan Cornelis en het echtpaar Jansen.

2. Elisabeth is twee keer zo lang getrouwd als het echtpaar Smit, maar de helft zo lang als Jan.

3. Het echtpaar Kok is 10 jaar langer getrouwd dan Gerrit en 10 jaar korter dan Catharina.

4. Cornelis en Anna zijn 25 jaar korter getrouwd dan het echtpaar Vermeer, die 30 jaar getrouwd zijn, zij zijn het langst getrouwd.

5. Noch Maria, noch het echtpaar Jansen is het minst lang getrouwd.

6. Leendert is 25 jaar getrouwd.
Dit is een Nederlandse vertaling van http://www.genealogyworldwide.com/Img/logic_anniversary_puzzle.gif via http://blog.eogn.com/eastmans_online_genealogy/2006/11/genealogy_fun.html Bij dit bericht kunt u geen commentaar achterlaten, anders wordt wellicht de oplossing geplaatst.

13 november 2006

Een standaard voor genealogisch bronmateriaal?

Nederland is heel wat websites rijk die genealogisch bronmateriaal ontsluiten:

Ik heb met de Genlias Monitor en de Digitale Stamboom Monitor wel enig contact gehad met archiefinstellingen, maar ik kan helaas niet zeggen dat ik inzicht heb in de archiefinstellingen, hun organisatie, het beleid en de gehanteerde IT architectuur.

Vandaar enkele, hopelijk domme, vragen:

  1. Is er coördinatie tussen archieven omtrent wie wat doet en hoe men dit doet?
  2. Is er een gezamenlijk meta-model die genealogisch bronmateriaal beschrijft? Of, hanteert elke organisatie een eigen ("propiertary" en gesloten) standaard?
  3. In hoeverre werken de organisaties samen om gegevens te centraliseren en op welke (technische) wijze vindt dit plaats?
  4. Tenslotte: wanneer wordt alle data ontsloten via één toegangspoort?!

Ik realiseer mij dat bovenstaande in Nederpolderland wellicht lastig is, vooral als we het over bekostiging en besturing moeten hebben, maar is de huidige wijze kostenefficiënt en gebruikersvriendelijk?

09 november 2006

Samenwerking genealogische websites

Er zijn heel wat personen (particulieren) in Nederland bezig met genealogische websites/diensten. In alfabetische volgorde (een waarschijnlijke incomplete lijst):

Daarnaast heb je natuurlijk ook nog groepen, zoals:

Welke belangrijke personen/sites mis is?

Maar als je zo al het werk bekijkt van genoemde personen/groepen en hun sites, inclusief mijn eigen persoon/sites, dan lijkt er toch een boel "laten we zelf het wiel uitvinden" en "mijn site is uniek" rond te waaien!

Om gelijk maar in de verdediging te schieten: het is leuk om een website/dienst op te zetten en te zien dat het een aanwinst is. Voor velen is het een hobby welke dus in spaarzame vrije uurtjes wordt uitgevoerd, zaken als vergaderingen/overlegen, financiële aspecten en inleveren van vrijheid zijn hierbij dus niet gewenst.

Maar... wat zouden bovenstaande personen tot stand kunnen brengen als ze samenwerken!

Gelukkig merk ik dat er wel sprake is van samenwerking. Zo lever ik bijvoorbeeld maandelijks per e-mail de nieuwe publicaties aan Leon Graven ter publicatie aan Kwartierstraat.nl. Voor de Stamboom Gids zijn er diverse personen die mij lijsten met relevante nieuwe genealogische websites aanleveren.

Samenwerking kan ook verder gaan, een voorbeeld van geautomatiseerde samenwerking: door een samenwerking met Gerrit Veldman worden de gepubliceerde personen op Genealogie Online automatisch geïndexeerd op Stamboomzoeker.nl. De gebruikers van Genealogie Online zijn erbij gebaat doordat hun gegevens weer beter gevonden kan worden. De gebruikers van Stamboomzoeker.nl kunnen in een grote hoeveelheid gegevens zoek. Voor beide groepen dus voordeel, voor Gerrit en mij dus een win-win situatie.

Ook op een ander vlak kun je samenwerken: afspraken maken over / komen tot standaarden. Zo nam Bas Wildschut van GensDataPro contact met mij (en Tom de Neef) contact op om afspraken te maken over het opnemen van geografische data in GEDCOM. In de nieuwste release van GensDataPro, versie 2.4.8, heeft Bas de plaatscoördinaten in GedCom gerealiseerd, zodat onder andere Genealogica Grafica (van Tom de Neef) en Genealogie Online (van ondergetekende) er gebruik van kunnen maken!

Een laatste samenwerking (de jongste) is weer van een andere orde. Zo is Eric Hennekam een nieuw project gestart met werknaam "Roots De Leeuw". In het kort komt het project er op neer dat we met een heleboel Nederlanders een familiegeschiedenis gaan maken van een bekende Nederlander (thans is Paul de Leeuw in beeld). Eric heeft hierbij mij gevraagd of ik (een deel van) de website wilde verzorgen. Of het project gaat lopen is nog even afwachten, maar ik kijk uit naar de samenwerking!

Ideeën, opmerkingen en vragen over samenwerking op het vlak van genealogische internet sites en diensten? Geef uw reactie!