Nederland is heel wat websites rijk die genealogisch bronmateriaal ontsluiten:

Ik heb met de Genlias Monitor en de Digitale Stamboom Monitor wel enig contact gehad met archiefinstellingen, maar ik kan helaas niet zeggen dat ik inzicht heb in de archiefinstellingen, hun organisatie, het beleid en de gehanteerde IT architectuur. Vandaar enkele, hopelijk domme, vragen:

  1. Is er coördinatie tussen archieven omtrent wie wat doet en hoe men dit doet?
  2. Is er een gezamenlijk meta-model die genealogisch bronmateriaal beschrijft? Of, hanteert elke organisatie een eigen (“propiertary” en gesloten) standaard?
  3. In hoeverre werken de organisaties samen om gegevens te centraliseren en op welke (technische) wijze vindt dit plaats?
  4. Tenslotte: wanneer wordt alle data ontsloten via één toegangspoort?!

Ik realiseer mij dat bovenstaande in Nederpolderland wellicht lastig is, vooral als we het over bekostiging en besturing moeten hebben, maar is de huidige wijze kostenefficiënt en gebruikersvriendelijk?