21 december 2012

Toestemming voor publicatie?!

imageHet (verwerken en) publiceren van gegevens van levende personen is alleen mogelijk als de personen in kwestie hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Ik pleit voor het expliciet vermelden van deze toestemming in publicaties!

Privacy

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: je kunt niet zo maar gegevens van levende personen (verwerken en) publiceren. Zelfs niet als het al gepubliceerd is, mag je het niet zo maar herpubliceren.

Stamboomonderzoekers moeten heel voorzichtig zijn met de gegevens van levende personen, de Wet Bescherming Persoonsgegeves bevat strikte regels voor de verwerking.

Maar deze wet bevat ook uitzonderingen! Eén van de uitzonderingen is dat de gegevens van een levende persoon wel (verwerkt) en gepubliceerd mogen worden als de persoon in kwestie hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven (die hij/zij overigens ook weer kan intrekken!).

Is er wel of geen toestemming?

Wanneer er in een gepubliceerde stamboom - in boek, tijdschrift of Internet - gegevens van levende personen voorkomen kan er toestemming voor zijn gegeven. Of, en dat is fout, de auteur publiceert bewust of onbewust persoonsgegevens zonder de vereiste toestemming.

De wet vereist niet dat als er toestemming is gegeven, de toestemming vermeld moet worden. Maar ik pleit er voor dat, wanneer er gegevens van levende personen worden gepubliceerd, er wel duidelijk wordt vermeld dat de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven.

Voorbeeld van expliciete melding

Op Genealogie Online worden geen gegevens van levende personen gepubliceerd. Tenzij de auteur aangeeft bij een persoon uit zijn of haar gegevensverzameling dat er toestemming is voor publicatie is. Als de auteur aangeeft dat er toestemming is, dan wordt deze toestemming ook in de publicatie duidelijk zichtbaar gemaakt.

Melding toestemming publicatie Genealogie Online

Dit geldt overigens zowel voor de openbare publicaties op Genealogie Online als de publicaties met een toegangspoort, die alleen toegankelijk zijn voor genodigden (van de auteur). Want ook het publiceren van gegevens van levende personen ‘achter een login’ mag alleen als de personen in kwestie hier toestemming voor hebben gegeven!

Een voorbeeld van een vermelding van toestemming is te zien in Stamboom Cuperus en Holterman. Hier heeft de auteur toestemming gegeven voor het publiceren van zijn eigen gegevens en die van zijn echtgenote.

Laat zien dat er begrip van en voor privacy is!

Het duidelijk melden van de toestemming draagt ook bij aan de educatie omtrent privacy. Lezers van publicaties met meldingen van toestemming worden hierdoor weer gewezen op het feit, dat het (verwerken en) publiceren van gegevens van levende personen alleen is toegestaan na toestemming van deze personen, anders niet.

Stempel van kwaliteitOok geven dergelijke meldingen van toestemming aan dat er bewust wordt omgegaan met de privacy van levende personen.

Want zeg nu zelf, als je een publicatie op Stamboom Nederland ziet (een website van het Centraal Bureau van Genealogie), zoals bijvoorbeeld de publicatie van Henk Roelink, met gegevens van overleden maar ook een heleboel ogenschijnlijk levende personen, welk beeld roept dit dan op over het besef van privacy bij auteur en CBG?

11 december 2012

Wat is de waarde van zoeken op twee namen?

Toen de beta versie van WieWasWie in juli 2012 live ging, ontstond er al snel rumoer over het feit dat het zoeken op twee personen ontbrak. Deze zoekfunctie is eind november alsnog beschikbaar gekomen in WieWasWie via Uitgebreid zoeken. In december werd er aangekondigd dat deze functie onderdeel wordt van een abonnement. Er wordt dus een prijs gehangen aan deze functie, aan de gebruikers om de waarde in te schatten.

Zoeken op wat?

Op diverse genealogische websites is er de mogelijkheid om op een tweede persoon te zoeken, soms onder opties of geavanceerd zoeken. Vooral voor genealogen die een Visser zoeken die is getrouwd met een Jansen een handige functie. De uitwerking van deze functie verschilt per website, soms is de rol van deze persoon onbepaald of juist alleen de echtgeno(o)t(e), bij andere websites - zoals WieWasWie - kun je de rol van deze tweede persoon ook selecteren (kind, ouder, getuige, vorige partner, enz.).

Waar zoeken op twee personen?

Een rondgang langs diverse genealogische websites levert het volgende overzicht op van websites die de zoeken op twee namen wel en (opmerkelijk genoeg) niet ondersteunen.

allefriezen.nl ja
allegroningers.nl ja
ancestry.com ja
archiefleiden.nl *1 ja
archieven.nl *2 ja
cbg.nl nee
bhic.nl ja
digitalestamboom.nl ja
drenlias.nl ja
familysearch.org ja
gahetna.nl nee
genealogieonline.nl ja
geneanet.org ja
genlias.nl ja
myheritage.com ja
mocavo.com ja
schouwen-duivenland.nl*3 ja
stamboom.nl ja
stamboomnederland.nl nee
stamboom.ngv.nl nee
wiewaswie.nl ja
uwstamboomonline.nl nee
zeeuwengezocht.nl ja

*1 idem voor andere archiefwebsites door leverancier Picturae
*2 idem voor andere archiefwebsites door leverancier De Ree
*3 idem voor andere archiefwebsites door leverancier DeventIt
 

Speciale aandacht gaat uit naar de geel gemarkeerde websites: WieWasWie, het Franse Geneanet en het Amerikaans Mocavo. Wat deze websites namelijk alle drie doen is de geavanceerde zoekfuncties beschikbaar stellen via een betaald abonnement.

Bieden van een aantrekkelijke abonnement

Op zich is het een valide keuze van deze (commerciële) websites. Er is immers geïnvesteerd in deze complexere functionaliteit en vraagt over het algemeen ook iets meer van een server. Als commerciële speler probeer je daarnaast de functionaliteit in de abonnementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En nog algemener: aan waarde mag een prijskaartje hangen!

WieWasWie (bij monde van het CBG) geeft aan dat het de inkomsten nodig heeft om de service in de lucht te houden en te verbeteren. Op zich vind ik het goed dat de overheid zegt dat - na een startsubsidie van zo’n 4 miljoen euro - de website WieWasWie z’n eigen broek moet op houden (dus geen subsidie infuus). Het CBG krijgt via het Nationaal Archief jaarlijks zo’n 1,8 miljoen euro voor “voor beheer en onderhoud van de ontwikkelde digitale infrastructuur zoals WieWasWie”. Daarnaast dragen de aan WieWasWie deelnemende archieven financieel bij. Ter vergelijking: Genlias kostte jaarlijks 185 duizend euro en werd opgebracht door de deelnemende archieven.

Ik heb enige ervaring met de exploitatie van (genealogische) websites, maar hoe het geld besteed is en wordt kan ik niet geheel bevatten. Enige transparantie in kosten en opbrengsten kan wellicht het ongeloof op dit punt wegnemen en gebruikers overtuigen dat de voor het abonnement gevraagde 18,50 euro per jaar goed besteed wordt.

image

Een ander moeilijk punt (qua communicatie) is natuurlijk het feit dat WieWasWie opvolger is van de gratis Genlias. Het zoeken op twee namen wordt door menigeen dan ook gratis in WieWasWie verwacht. In eerste instantie was dit ook zo, maar in de nieuwe abonnementstructuur moet er betaald worden voor “Uitgebreid zoeken, waaronder exact/bevat/synoniem, op 2 personen, met filters, sortering per kolom en links naar gerelateerde personen op documentdetailpagina”. De basisfuncties filters en sortering ga ik zeker missen. WieWasWie is in mijn ogen geen Google voor historische documenten en persoonsinformatie meer…


Bij een abonnement verwacht je
dat je meer krijgt, maar het voelt nu aan
als gratis krijg je minder.


Het unique selling point is nu dat WieWasWie een centrale database is van historische persoonsgegevens. Maar de kostenbewuste Nederlander weet dat elke archiefwebsite de gegevens ook zelf biedt, inclusief zoeken op twee namen (zie tabel)! En ook dat niet alle archieven deelnemen in WieWasWie. Het los doorzoeken van deze websites is en blijft mogelijk, deels dus noodzakelijk voor de “niet WieWasWie archieven”. Ter ondersteuning van het doorzoeken van deze archiefwebsites is er de Genealogie Werkbalk.

Ik was bereid te betalen voor een Premium abonnement WieWasWie, er was door de belofte van de scans een gepercipieerde waarde. De scans moet ik nu kopen of gratis downloaden bij de archiefwebsites.

Of ik een abonnement neem bij WieWasWie? Het zal afhangen van mijn indruk van de WieWasWie boekhouding en mijn inschatting of een abonnement mij de gewenste waarde zal opleveren…

11 oktober 2012

Het belang van standaarden en FHISO

imageVandaag is bekend geworden dat Coret Genealogie een ‘Founding Member’ wordt van Family History Information Standards Organisation, Inc. (FHISO). In dit artikel de motivatie hierachter, in het kort: omdat standaarden op het vlak van genealogie belangrijk zijn!

Informatie over familiegeschiedenis

Wanneer er genealogische gegevens of scans van akten worden gepresenteerd of uitgewisseld is het handig als er eenduidige afspraken zijn over de wijze waarop dat gebeurt. Als iedereen (gebruikers, websites, programmeurs, enz.) zich aan dit soort afspraken houdt is het makkelijker om gegevens te delen en gaat er niets verloren in de communicatie.
Een voorbeeld van afspraken omtrent uitwisseling van genealogische gegevens is GEDCOM. Een stamboomprogramma kan de genealogische gegevens exporteren naar dit formaat zodat het in een andere programma (van een collega onderzoeker) of website (als Genealogie Online) kan worden ingelezen.
In het GEDCOM 25 jaar! Tijd voor pensioen? (2009) artikel beschreef ik deze, in 1984 door de Mormonen ontwikkelde, de-facto standaard (dus niet een echte standaard) en wat er aan schort. Ook schreef ik toen:
Het lastige aan het maken van een nieuwe standaard is autoriteit. Een partij (nationaal of internationaal) die visie toont en als gezag houdende partij wordt gezien die de standaard bewaakt en door ontwikkelt en die voor draagkracht zorgt zodat de standaard werkt. Want een standaard zonder adoptie door softwaremakers, websitebouwers en instellingen als archieven is niets waard.

Het FHISO beoogt nu juist een zo’n organisatie te zijn. Het FHISO (zie ook Why FHISO?) is opgezet om internationale standaarden te ontwikkelen op het vlak van genealogie en familiegeschiedenis, gebaseerd op de principes van diversity & due process (openheid, gebrek aan dominantie, balans, overleg over standpunten en bezwaren, en consensus).
Genealogen en technologen zullen er zij-aan-zij werken om de behoefte te inventariseren en oplossingen te realiseren. Zowel gebruikers, ontwikkelaars als genealogische service providers hebben hier baat bij.
Ik draag vanuit Coret Genealogie graag bij aan de ontwikkeling en het promoten van standaarden omdat ik het nut van standaarden (in het algemeen en op het vlak van familiegeschiedenis) zeer zeker inzie. Ook vind ik dat de Nederlandse inzichten en gebruiken in deze internationale standaarden niet mogen ontbreken. De opzet van FHISO ziet er goed uit en de gedachten achter deze organisatie staan mij zeer aan. Vandaar dat ik Founding Member ben geworden van FHISO!
Bekijk ook het (eerste twee-talige!) persbericht op fhiso.org hierover: http://fhiso.org/announcements/press-releases/

Draagvlak voor FHISO vergroten

Partijen die Coret Genealogie voor gingen als Founding Member zijn Ancestry.com, RootsMagic, WikiTree, ourFamily•ology en Calico Pie Limited. Ik hoop dat meer nationale en internationale partijen aan zullen sluiten zodat er nog meer draagvlak komt. Ik denk dan (in Nederland) aan het CBG, NGV en HCC!Genealogie, en ontwikkelaars van stamboomprogramma’s als GensDataPro, Aldfaer en PRO-GEN, maar ook aan archieven (of KVAN/BRAIN).
Bij deze dan ook een oproep: kijk eens rond op http://fhiso.org/

25 september 2012

Einde van Genlias: het einde van een tijdperk?

imageOver een maand zal de website Genlias hoogstwaarschijnlijk de virtuele deuren sluiten. Deze website heeft dan zo'n 14 jaar en 4 maanden, in Internet termen een eeuwigheid, vele genealogen in binnen- èn buitenland geholpen in hun stamboomonderzoek. Het zal wellicht niet alleen een einde van een website blijken, maar een einde van een tijdperk.

Stilstand is achteruitgang

Er is tijdens de levensduur van Genlias niet veel veranderd aan de website. In het begin (1998) ging je naar www-lias.rad.archief.nl en moest je inloggen. In 2002 kwam de domeinnaam www.genlias.nl en daarna hoefde je niet meer in te loggen.

Wanneer je via de WayBackMachine (het Internet archief, waar websites worden gearchiveerd) kijkt naar Genlias in 2003 dan zie je geen verschil met de website van nu. En dat is toch wel opmerkelijk!

image

In de afgelopen 9 jaar is technologie verbeterd, zijn gedachten over delen veranderd, is er veel materiaal gescand en zijn prijzen van hardware/hosting sterk gedaald, kortom er is zo veel meer mogelijk. Genlias is niet meegegaan in deze ontwikkelingen, het stond stil. Vrijwilligers zorgde voor meer geïndexeerde akten waardoor het wel een steeds rijkere bron werd. Maar het niet verder ontwikkelen van de 'motor' van Genlias maakte het onvermijdelijk dat er op een gegeven moment een nieuwe website moest komen om weer enige stappen vooruit te kunnen maken. Lees ook WieWasWie, een chronologisch overzicht.

Verandering is wennen

WieWasWie, de opvolger van Genlias, is nog niet met veel enthousiasme ontvangen door genealogen. Een online petitie die vraagt om Genlias open te houden totdat WieWasWie 'klaar' is, is op het moment van schrijven al door meer dan 4.275 (!) genealogen ondertekend, een niet te negeren signaal!

Een deel van de grieven heeft betrekking op de kwaliteit en kwantiteit van de data die nu op WieWasWie beschikbaar is (ten opzichte van Genlias). Ook de zoekfunctionaliteit wordt (wederom ten opzichte van Genlias) als onvoldoende gekenmerkt, exact zoeken en zoeken op twee personen worden erg gemist.

Maar deels is het denk ik ook een kwestie van wennen. Mensen houden niet van veranderingen. WieWasWie werkt net iets anders dan Genlias, het ziet er anders uit en het is nog maar een ‘beta versie’. Het kost enige inspanning om hieraan te wennen, maar dat gaat wel komen. Aan Genlias moest je ook wennen, plus dat ook Genlias ook  problemen heeft gekend (zoals performance en beschikbaarheid).

Extra's, maar wel betalen

Dat WieWasWie ook nu al vernieuwingen met zich mee brengt, zoals de scans (die Genlias niet had!), hoor je minder mensen positief over zijn. Deze vernieuwingen worden overschaduwd door de discussie over (en huiver voor) abonnementen. Genlias is altijd gratis geweest (alhoewel natuurlijk iedereen indirect via de belasting ervoor betaalde), hoe dat met WieWasWie zit in onduidelijk.

De eerste gedachte, vanuit het STAP projectteam en de deelnemende archieven (neem ik aan), was dat de site geëxploiteerd kon worden op basis van gratis zoeken/inzage en abonnementen voor scans (en extra ruimte voor stamboom en UGC). In wezen dus net als Genlias.

WieWasWie heeft in haar laatste blogartikel Van Genlias naar WieWasWie echter voorzichtig gehint naar een ander model, waar al sneller betaald moet gaan worden. Exploitatiepartij CBG en deelnemende archieven (neem ik aan) lijken de exploitatiebegroting niet sluitend te krijgen. Dit is geen kwestie van commercie, maar een combinatie van terugtrekkende overheid, krimpende budgetten bij instellingen, verwachte kosten en verwachte inkomsten uit abonnementen (die in het eerste model afhankelijk is van het aantal scans die deelnemende archieven ‘inbrengen’).

Gevolgen voor archieven en genealogen

Ik kan niet in de toekomst kijken, maar dat er het een en ander gaat veranderen is evident. Het tijdperk dat alles gratis is lijkt met het verdwijnen van Genlias afgesloten te worden.

We blijven zitten met vragen als:

  • Wordt de drempel om je stamboom te onderzoeken hoger?
  • Willen vrijwilligers nog wel meewerken aan indexatie van archiefmateriaal als gegevens achter een betaalmuur verdwijnen?
  • Wat is de invloed van stamboomonderzoekers & verenigingen enerzijds en archieven anderzijds op deze ontwikkelingen?
  • Is de realisatie van WieWasWie eenmalig of blijft deze wel doorontwikkeld worden (dus: is er geleerd van Genlias)?
  • Zal archieven.nl de nieuwe Genlias worden en/of zullen er alternatieven bijkomen?
  • Moeten archieven nog wel dit soort websites/diensten bouwen, moeten zij niet meer data leveranciers worden?

gelukkig hebben we de pen nog...

11 september 2012

Twee grote genealogische evenementen – komt u ook?

Voor wie wil weten wat de laatste stand van zaken is op het vlak van genealogie (en heraldiek), kennis wil maken met organisaties en producten of gewoon bekenden ontmoeten, zijn er binnenkort 2 grote genealogische evenementen. In dit artikel worden de aanwezige participanten opgesomd, als voorproefje op deze twee mooie dagen.


Famillement

Wanneer: woensdag 26 september (13:00-21:00)

Waar: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) & Bonbonnière in Maastricht

Organisatie: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, het RHCL, Maastricht Antiquarian Book & Print Fair, de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Centraal Bureau voor Genealogie.

Toegang: gratis

Participanten (alfabetisch):

Komt u ook op 26 september naar het Famillement? Maak het kenbaar en maak kans op één van de vijf Stamboom Forum Premium abonnementen die op deze dag worden verloot!


HCC!Genealogie-dag

Wanneer: zaterdag 6 oktober (10:00-16:00)

Waar: Het Utrechts Archief in Utrecht

Organisatie: HCC!Genealogie en Het Utrechts Archief

Toegang: gratis

Participanten (alfabetisch):

Komt u op 6 oktober naar de HCC!Genealogie-dag? Maak het kenbaar en maak kans op één van de vijf Stamboom Forum Premium abonnementen die op deze dag worden verloot!

06 september 2012

Cookiewet: In Memoriam Google Analytics?

imageOp 5 juni 2012 is artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet in werking getreden. Naar dit artikel wordt ook wel verwezen als de nieuwe cookiewet. De bepaling heeft als doel om de privacy van de burger op het internet beter te beschermen. De impact op zowel websites als de websitebezoekers zal merkbaar gaan worden.
Wat zijn cookies?
De consumentenbond geeft de volgende uitleg:
Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.
Cookies zijn al sinds 1994 een normaal verschijnsel op het Internet, ook al zit het vaak 'onder de motorkap van de browser' verstopt. Een gebruiker ziet er in de praktijk weinig van, wel kan de gebruiker af en toe alle cookies weggooien. Dat er enig besef komt omtrent cookies is niet verkeerd, maar ik ben bang dat de Nederlandse wetgever erg doorschiet.
Wat de gebruiker er van merkt...
De nieuwe cookiewet bepaalt onder andere dat als een website bepaalde (niet-functionele) cookies wil plaatsen, dat de website gebruiker hierover vooraf geïnformeerd moet worden en hier ook expliciete toestemming voor moet geven. Het toestemmings-gedeelte is het Nederlandse tintje aan de wet, de rest van Europa hoeft alleen goed te informeren (lekker voor de concurrentiepositie van Nederland).
Als website bezoeker zal je dus op Nederlandse website meer en meer gevraagd worden of de website die je wilt bezoeken cookies mag plaatsen. Erg irritant! Geef je geen toestemming dan mag de website geen cookies plaatsen, veelal zal dit verder geen nadelige gevolgen hebben voor de ‘beleving’ van de website.
Wat de (archief)websites er van merken...
Website beheerders dienen dus, wanneer hun website (niet-functionele) cookies wil plaatsen, om toestemming te vragen en dit ook nog eens goed vast te leggen in het geval de OPTA komt controleren.
Vandaag heeft de OPTA, die toeziet op naleving van de cookiewet, naar 121 overheidsinstanties een brief gestuurd om hen aan te spreken op hun verplichtingen (en hun voorbeeldfunctie). Zij moeten OPTA vóór 24 september laten weten hoe zij aan de wet gaan voldoen. Voldoen de websites niet aan de verzoeken van de OPTA, dan kunnen zij een boete opgelegd krijgen van maximaal  €450.000,- per overtreding.
De twee belangrijkste plaatsers van cookies zijn denk ik in het algemeen (gratis) diensten van derden die op websites worden gebruikt, zoals Google Analytics (of NedStat/SiteStat) en sociale media plugins van Twitter, Facebook, Google+, enz. Ook voor de cookies die deze diensten plaatsen moet de website beheerder toestemming vragen!
Zoals gezegd is Google Analytics één van de diensten die cookies zet. Google Analytics is een analysetool van Google die de website beheerder inzicht geeft in het gebruik van de website. Om een indruk te krijgen van het gebruik van Google Analytics heb ik een 53-tal websites in de archiefsector bekeken. Onderstaande tabel toont het resultaat: 79% van de sites gebruikt Google Analytics (hieronder rood gekleurd)!
Website
Gebruikt GA
http://kranten.kb.nl/
J
http://stadsarchief.amsterdam.nl/
N
http://stadsarchief.breda.nl/
J
http://www.allegroningers.nl/
J
http://www.archief20.org/
J
http://www.archiefbrain.nl/
N
http://www.archief-delft.nl/
J
http://www.archiefeemland.nl/
J
http://www.archiefleiden.nl/
J
http://www.archiefrkfriesland.nl/
N
http://www.archieven.nl/
J
http://www.bhic.nl/
J
http://www.cbg.nl/
N
http://www.den.nl/
J
http://www.digitalestamboom.nl/
J
http://www.drentsarchief.nl/
J
http://www.gahetna.nl/
J
http://www.geldersarchief.nl/
J
http://www.gemeentearchief.nl/
J
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
J
http://www.gemeentearchief.veenendaal.nl/
N
http://www.gemeentearchiefgemert-bakel.nl/
J
http://www.gemeentearchiefkampen.nl/
N
http://www.gemeentearchiefroosendaal.nl/
J
http://www.gemeentearchiefweert.nl/
N
http://www.groenehartarchieven.nl/
N
http://www.groningerarchiefnet.nl/
J
http://www.groningerarchieven.nl/
J
http://www.hetutrechtsarchief.nl/
J
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/
J
http://www.kvan.nl/
N
http://www.leidenarchief.nl/
J
http://www.markiezenhof.nl/
J
http://www.nationaalarchief.nl/
J
http://www.nieuwlanderfgoed.nl/
J
http://www.onsdna.nl/
J
http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/
J
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
J
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/
J
http://www.rhcl.nl/
J
http://www.rhcrijnstreek.nl/
J
http://www.rijckheyt.nl/
J
http://www.salha.nl/
N
http://www.stadsarchief.nl/
J *
http://www.stadsarchiefheerlen.nl/
J
http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl/
J
http://www.streekarchiefgo.nl/
N
http://www.streekarchiefvpr.nl/
J
http://www.streekarchief-vpr.nl/
J
http://www.streekarchivariaat.nl/
J
http://www.tresoar.nl/
J
http://www.wiewaswie.nl/
J
http://www.zeeuwsarchief.nl/
J
* www.stadsarchief.nl gebruikt geen Google Analytics maar de vergelijkbare analysetool NedStat.
De websites die Google Analytics gebruiken (waaronder dus de 42 hierboven) hebben geen eenvoudige keuze. Het is, òf afscheid nemen van Google Analytics òf om toestemming vragen voor het plaatsen van cookies aan elke website bezoeker (de verwachting is dat maar weinig bezoekers dit zullen doen, waardoor de webstatistieken alsnog waardeloos worden). De kans dat Google haar dienst aanpast zodat er geen cookies worden geplaatst acht ik klein…
Impact
Deze bepaling in de Telecommunicatiewet beperkt zich niet tot archief- of overheidswebsites. Alle websites, gericht op de Nederlandse markt of die zich in Nederland bevinden, moeten zich houden aan de Nederlandse wet. Dus ook persoonlijke websites (zoals deze weblog), websites van verenigingen (de website van het NGV werkt ook met een cookie voor webstatistieken) en alle commerciële websites.
Ook de websites van Coret Genealogie moeten er aan geloven. Alle 'sociale media plugins' heb ik reeds verwijderd van websites als Genealogie Online en het Stamboom Forum. Voor gebruikers betekent dit dat het iets lastiger is vanaf deze websites een bericht naar Twitter, Facebook of Google+ te sturen. Aan de andere kant heeft deze afslanking wel een sneller ladende website opgeleverd (en dus minder cookies).
Google Analytics heb ik nog niet verwijderd (maar zal dit waarschijnlijk wel gaan doen). Alhoewel de gebruikers van de websites hier niet direct baat bij hebben, levert Google Analytics mij heel veel inzicht op in hoe de website wordt gebruikt, wat wel en niet werkt, waar mensen vandaan komen, welke sites linken, enz. Dit inzicht helpt mij om de websites te verbeteren, dus indirect komt dit ook ten goede aan de gebruikers/bezoekers.
image
Google Analytics verzamelt nu al zo’n 5 jaar aan webstatistieken van mijn websites (hierboven zie je gegevens van Genealogie Online), zonder dat ik overigens via deze weg het gebruik van een enkele gebruiker of IP adres kon of kan traceren. En was deze maatregel nou niet om de privacy van burgers op internet beter te beschermen? Eerlijkheid gebied te zeggen dat Google wel potentieel veel meer informatie heeft en wat zij hiermee doen is niet zo transparant...

04 augustus 2012

Hoe de US Census 1940 wordt gepresenteerd: mooi!

imageAncestry.com is de eerste partij die de totale Amerikaanse volkstelling van 1940 heeft  geïndexeerd: 50 staten en 134 miljoen namen. De wijze waarop het wordt gepresenteerd is zeer gebruikersvriendelijk. Een voorbeeld voor Nederlandse archieven!

Van afbeeldingen naar data

In de blogposting Nederlandse archieven, kijk eens hoe het Amerikaanse NARA het aanpakt! beschreef ik hoe de Amerikaanse National Archives (NARA) de Amerikaanse volkstelling slim online heeft gekregen. Vele bedrijven kochten de scans en diverse groepen zijn actief in het transcriberen/indexeren van de volkstelling.

Ancestry

Ancestry.com meldde op 3 augustus (4 maanden nadat zij de scans van het NARA hadden ontvangen) dat zij de eerste partij zijn die alle scans heeft geïndexeerd (overigens niet via crowdsourcing maar outsourcing). Alhoewel er her en der wordt geklaagd over de kwaliteit van de indexatie is heel de operatie zeer indrukwekkend.

Presentatie van de volkstelling

Het doorzoeken van de 1940 US Census op de website van Ancestry.com is gratis, wel dien je je naam/e-mail op te geven of in te loggen.

De wijze waarop de volkstelling wordt gepresenteerd maakte nog het meeste indruk op mij: zeer gebruikersvriendelijk! Door de standaard volkstelling bladen kan er veel geautomatiseerd worden waardoor het geheel zeer gebruikersvriendelijk is. Oké, het is Flash, maar toch!

Hoe kun je een gebruikersinterface het beste beschrijven? Via een video!

03 augustus 2012

Wijzigingen op het WieWasWie.nl platform

Sinds 1 augustus ontvang ik dagelijks een e-mail van WieWasWie met de melding dat er updates zijn gevonden. Tijdens het lezen van de e-mail dacht ik even: “Is de WieWasWie Monitor er?”. Heel even…

Platform updates

De eerste keer dat ik een het bewuste e-mail bericht kreeg dacht ik – door het onderwerp “Wijzigingen op het WieWasWie.nl platform” - dat er wijzigingen waren op het gebied van de functionaliteit van WieWasWie. Maar de inhoud van dit bericht zag er als volgt uit:

Je hebt je geabonneerd op het ontvangen van notificaties bij wijzigingen op het WieWasWie.nl platform. De volgende updates zijn gevonden:


Zoekopdracht 'coret': oud resultaat 0, nieuw resultaat 93
Zoekopdracht '*': oud resultaat 0, nieuw resultaat 55012444
Zoekopdracht 'brizee': oud resultaat 0, nieuw resultaat 502


Je kunt je voorkeuren voor het ontvangen van notificaties aanpassen als je ingelogd bent onder: MijnHome/Account.


Met vriendelijke groet,

WieWasWie

Favoriete zoekopdrachten gemonitord

Ik herkende de zoekopdrachten: het waren de zoekopdrachten die ik als favoriet had gekenmerkt op WieWasWie door op het sterretje te klikken achter de zoekterm (die dan geel kleurt):

image

Ik had de zoekopdrachten al begin juli toegevoegd aan Mijn favorieten op WieWasWie, maar op 1 augustus is klaarblijkelijk de monitor functionaliteit aangezet.

Zoeken naar de nieuwe resultaten

Wat allereerst opvalt is dat de e-mail geen links bevatten naar de nieuwe resultaten, het is slechts de melding dat de zoekopdracht meer resultaten had dan de vorige keer dat de zoekopdracht werd uitgevoerd. Leuk, maar wat zijn nu de nieuwe resultaten? Helaas biedt de WieWasWie website daar ook geen uitsluitsel over, wanneer informatie is toegevoegd wordt niet getoond, je kunt er niet op sorteren of zoeken. Het daadwerkelijk vinden van de nieuwe resultaten is dus vrijwel onmogelijk.

Let op type zoekresultaten

Dat ik ook op 2 en 3 augustus een e-mail kreeg dat er nieuwe resultaten waren (voor mijn “vind-alles” zoekopdracht *) bevreemde mij in eerste instantie. Sinds WieWasWie is opengesteld aan het publiek houd ik namelijk op een dashboard bij hoeveel persoonsvermeldingen er in de documenten op WieWasWie (en Archieven.nl) staan. Sinds 2 juli is dit ongewijzigd: 55.003.088.

De updates die mij via de e-mail werden gemeld waren echter niet alleen persoonsvermeldingen in de documenten, maar ook in de Persoonspagina’s en Stambomen (dus de user generated content). Helaas heb ik nog geen eenvoudige manier gevonden om de zoekopdracht te beperken tot de documenten (oftewel de akten van de archieven), behalve dan door omslachtig via Uitgebreid zoeken één van de elf documenttypen te selecteren.

Monitor functionaliteit

Mijn verwachtingen omtrent de monitor functionaliteit waren door WieWasWie zelf van te voren al getemperd, maar nu ik zie wat er wel wordt geboden ben ik toch nog teleurgesteld omdat het de gebruikers geen service biedt.

Maar WieWasWie is een beta, dus er is ruimte voor verbetering en ik denk graag mee. Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), die WieWasWie nu exploiteert, heeft twee opties (de behoefte aan monitor functionaliteit negeren is geen optie):

  1. de zeer populaire monitor functionaliteit zelf laten bouwen in WieWasWie, of,
  2. het mogelijk maken dat ‘derden’ deze functionaliteit kunnen bieden door de data beschikbaar te stellen.

Het voordeel van de zelf-bouw optie is dat de gebruiker maar met één website te maken heeft waar alles is te vinden. Plus, het is WieWasWie die de notificaties kan versturen die door vele Genlias Monitor gebruikers vaak als kadootjes worden gekenmerkt (dus goed voor de relatie) en voor verkeer naar WieWasWie zorgen (wat de potentiële adverteerders op WieWasWie weer leuk vinden). Nadeel van deze optie is natuurlijk dat het geld kost.

Het voordeel van de open-data optie is dat derden (particulieren of organisaties) functionaliteit kunnen bouwen waarvoor WieWasWie niet zelf hoeft te betalen. Dit kan een Monitor website zijn maar ook andere creatieve toepassingen zouden het levenslicht kunnen zien!

Open data?

WieWasWie.nl wil, volgens de Gebruikersovereenkomst, een “open bron van informatie” zijn. Hoewel alle bijdragen van gebruikers automatisch (je hebt hierin geen keus) onder een open licentie beschikbaar zijn (Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen-licentie) kan ik niet direct terug vinden hoe het met de archief data zit. Er is niet direct een copyright zichtbaar, maar wel wordt er in de disclaimer geschermd met “intellectuele eigendoms- en databankrechten die aan WieWasWie, haar licentiegevers en/of de gebruikers toebehoren”.

Er is al een functie (een zogenaamde Application Programming Interface, kortweg API) die ontwikkelaars zouden kunnen gebruiken om WieWasWie te doorzoeken. Helaas zou het nog niet genoeg zijn om bijvoorbeeld de resultaten ook in GEDCOM aan gebruikers te bieden zoals de Genlias Monitor & Digitale Stamboom Monitor doen, maar het is een begin.

image

Het CBG heeft aangegeven deze API nog niet vrij te geven omdat hier nog beleid op geformuleerd moet worden. Daar komt denk ik nog bij dat het de gegevens van de archieven zijn, zij zullen ook een mening hebben (tenzij er al één en ander in contracten is geregeld?).

Het is dus even wachten tot er een WieWasWie Monitor komt. Hetzelfde kan overigens gezegd worden voor een Archieven.nl Monitor die er ook nog niet is.

Of heeft u geen behoefte aan notificaties van nieuwe archiefgegevens of de mogelijkheid om een lijst met resultaten te downloaden in meerdere formaten die u makkelijk kunt verwerken in uw stamboomprogramma?