Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Frank Lether, public relations officer van de Genealogische Computer Vereniging (GVC). De vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Frank gaf hierop het volgende antwoord:

De laatste jaren zien we een stijging in de interesse naar de familiegeschiedenis en de daarbij behorende stamboom. Volgens de GCV liggen daaraan drie redenen aan ten grondslag. De bevolkingsgroep 50+ is stijgende, kortom mensen krijgen meer vrije tijd, TV-cursussen over dit onderwerp en het internet. Met name internet heeft een ware interessegolf teweeg gebracht. Immers iedereen kan in een zoekmachine zijn familienaam intikken en dan maar eens kijken wat er gebeurd. Logischerwijs komen er dan veel hits uit die verwijzen naar allerlei genealogische websites. Doorklikken en verder zoeken en lezen en men is over het algemeen wel verkocht. Want men komt daar dan zaken tegen die men niet wist of een familielid dat men niet kende en zo is de interesse gewekt.

In het verlengde hiervan natuurlijk allerlei digitaliseringsoprojecten van honderden instanties, GenLias en Van Papier naar digitaal, om er maar eens een paar te noemen. Een nog grotere doorbraak wordt verwacht op het moment dat de Mormonen hun archieven vrij doorzoekbaar het het net zetten, een project waaraan men nu bezig is, maar nog tientallen jaren kan duren. Dit alles stemt de Genealgische Computer Vereniging tot grote vreugde.

Maar één negatief punt moet ook worden genoemd. Er is zoveel informatie beschikbaar dat men geneigd is vaak ongecontroleerd maar gegevens van andere websites te kopieren, die vervolgens in de eigen informatie op te nemen en weer op het net te publiceren. Staat er op de eerste site al een fout, dan wordt die bijna automatisch gekopieerd naar de volgende enzovoorts. Alle via het internet gevonden informatie moet kritisch worden beschouwd en worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de originele acte op te vragen of in ieder geval zelf te bekijken. Zelfs bij het inkloppen van gegevens in Genlias gaat er wel eens wat fout.
Waakzaamheid is geboden.

Frank D.P.M. Lether
public relations officer
Genealogische Computer Vereniging