Een nieuwe fase in genealogisch onderzoek, zo noemt de Nationale Werkgroep Genetische Genealogie de toepassing van DNA-techniek in het stamboomonderzoek. In onder andere een bericht op het Stamboom Forum geven zij aan deelnemers te zoeken voor het Project Genetische Genealogie in Nederland. Het project is een initiatief van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in het kader van de viering van haar 125-jarig bestaan (in 2008), in samenwerking met de Nederlands Genealogische Vereniging en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. In het Engelstalige domein zijn er al veel services op het gebied van Genetische Genealogie (of Genografie). Websites als http://www.dnaheritage.com/, http://www.ybase.org/, http://dnacommunities.com/, http://www.ancestrybydna.com/, http://www.dnaancestryproject.com/ en http://dna.ancestry.com/ bieden informatie, databases en services, sommige charitatief, anderen commercieel. Ook in Nederland zie je al websites die diensten aanbieden op dit vlak zoals mijndna.nl. Naast veel uitleg over “DNA family trees” worden her en der ook al vraagtekens gezet bij de gevaren van DNA onderzoek: Is Genetic Genealogy Potentially Dangerous? en More Commentary on Genealogy DNA Research and Our Health door Leland Meitzler en Personal Genomics and the End of Insurance door Dick Eastman. Het DNA-onderzoek van het Project Genetische Genealogie in Nederland blijft beperkt tot 16 markers, die voor de genealogie van belang zijn. Het onderzochte materiaal zal nergens anders voor gebruikt worden. Erfelijke ziekten kunnen en zullen bijvoorbeeld hier niet uit aangetoond worden. Het materiaal blijft alleen bewaard voor dit onderzoek wat contractueel vastgelegd wordt tussen de deelnemende verenigingen en het Forensisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden onder leiding van Professor Peter de Knijff. Wat ik mij hierbij overigens afvraag is wat de eigenaar van het DNA hierin te zeggen heeft! Een voorbeeld van een Y-Chromosoom Analyse is te vinden op de website van Bert de Friest. De Nationale Werkgroep Genetische Genealogie (met oa. Hans Aeijelts Averink, Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Toon van Gestel en Ben de Keijzer) geeft aan dat “genetische genealogie antwoord geeft op de interessante vraag welke route uw verre voorouders hebben gevolgd in de afgelopen duizenden jaren om daar terecht te komen waar u ze in de bronnen uiteindelijk tegenkwam. Dit onderzoek geeft tevens antwoord op de vraag tot welke ‘grotere stam’ van de menselijke familie u behoort.” Wat de concrete resultaten zijn (en hoe het helpt bij stamboomonderzoek) blijft voor mij toch wel wat vaag. Het project zal bestaan uit het verzamelen van zowel genetisch als genealogisch materiaal van enige honderden Nederlanders via het afnemen van wangslijm (middels het eenvoudig schrapen met een stokje van de binnenkant van de wang), kosten € 155,- per persoon. Wat ik jammer vind is de gekozen datum: 24 januari 2008 (13:30-15:00), een doordeweekse dag… Het laboratorium zal het DNA van de deelnemers ook vergelijken met het DNA dat bij het laboratorium al bekend is uit archeologisch onderzoek. Te noemen de Graven van Holland, de opgraving van het middeleeuwse kerkhof te Eindhoven, het verzamelde materiaal voor de zoektocht naar de ‘Oer-Vlaardinger’ e.d. Het is de bedoeling om de eerste resultaten medio 2008 aan de deelnemers mee te delen. Tijdens het congres dat in oktober 2008 zal worden gehouden, zullen de bereikte resultaten naar buiten worden gebracht. Al met al lijkt mij dit een leuk (innovatief) project! En daar ik met een “hardnekkige puzzel” zit (waar komt de militair Joseph Coret, stamvader van de Coretten in Nederland, vandaan?) en gewoon nieuwsgierig ben heb ik me dan ook aangemeld als deelnemer! Wilt u ook deelnemen? In het Deelnemers gevraagd voor het Project Genetische Genealogie in Nederland bericht op het Stamboom Forum vindt u ook de contact gegevens. Via deze weblog zal ik u op de hoogte houden van het proces en de resultaten! Reeds opgedane ervaringen op het vlak van genetische genealogie verneem ik trouwens ook graag (het liefst via commentaar op dit artikel)!