Het publiceren van genealogische gegevens op Internet brengt voor velen de angst mee dat anderen de moeizaam bij elkaar gevonden gegevens klakkeloos en in z’n geheel worden overgenomen. Angst dat een en ander zelfs door commerciële partijen wordt uitgebuit. Sommige mensen gaan zelf zo ver om expres fouten te introduceren in hun publicatie, een verwerpelijke praktijk! Niet dat ik het klakkeloos kopiëren van gegevens zonder toestemming en bronvermelding goedkeur, in tegendeel, maar ik ben wel van mening dat stamboomonderzoekers dienen samen te werken. Het uitwisselen van gegevens hoort hier bij, een Creative Commons licentie kan hierbij uitkomst bieden. Creative Commons Creative Commons (CC) is een initiatief om de distributie en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en wetenschappelijk werk via het internet zoveel mogelijk te stimuleren, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Het traditionele auteursrecht gaat uit van het voorbehouden van alle rechten (‘all rights reserved’ of ‘alle rechten voorbehouden’) op een werk. Het aanbieden van een werk onder een Creative Commons-licentie betekent niet dat auteursrechten worden opgegeven. Het betekent dat sommige van de rechten (zoals kopiëren, verspreiden, tonen, op- en uitvoeren) onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan aan wie er maar gebruik van wil maken. In de CC-licenties worden de voorwaarden voor gebruik gedefinieerd. Zo kan een maker het voorbehoud maken dat je als gebruiker het werk alleen openbaar mag maken als de naam van de maker vermeld wordt. De maker kan ook bepalen dat het werk alleen voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruikt mag worden. Een andere licentievorm verbiedt het maken van aanpassingen in het oorspronkelijke werk. In totaal zijn er elf verschillende licenties die de maker al naar gelang zijn persoonlijke voorkeuren kan kiezen. De licenties zijn aangepast op het Nederlandse recht. Via een eenvoudige webpagina kunnen makers in enkele stappen één van de CC-licenties selecteren (en de resulterende HTML code bij hun werk plakken).

Lees tip: Creative Commons: auteursrecht voor het Internet-tijdperk van Arnoud Engelfriet.

Aanrader?! Naast de genealogische standaarden (letterlijk vertaald van Genealogical Standards & Guidelines) die zijn opgezet en worden aanbevolen door de Amerikaanse National Genealogical Society (NGS), lijkt mij ook het toevoegen van een Creative Commons licentie aan genealogische publicaties een aanrader!   Graag hoor ik hoe u hierover denkt!   PS. Op ook artikels op mijn weblog is een Creative Commons Licentie van toepassing (zie het logo in de rechterkolom onderaan).