web20 In tegenstelling tot de oude definitie van het internet, wat een verzameling websites is die op zichzelf staan, kun je Web 2.0 typeren door de volgende eigenschappen:

  • interactiviteit
  • deelname van gebruikers die inhoud toevoegen en verrijken
  • online samenwerken en delen van informatie
  • creëren van sociale netwerken
  • programma’s die op het internet draaien in plaats van op je desktop

Een mooie analyse van Dion Hinchcliffe over het web: "Web 2.0 gaat niet over het feit dat het internet veranderd is. Het gaat over wij, de mensen, die veranderd zijn, en het internet anders gaan gebruiken." Een leuke uitleg van Web 2.0 – in video vorm – is via YouTube te bekijken: The Machine is Us/ing Us. Zoals ik in de titel aangeef wil ik het vooral over de sociale kant van Web 2.0 hebben en dus niet de techniek. Niet dat deze er niet toe doet, sterker nog, deze zorgt juist voor een grote sociale verandering op Internet, het is de enabler! User generated content & collective intelligence Het wordt steeds normaler (en mogelijk gemaakt) dat gebruikers samenwerken om inhoud te leveren, te beoordelen en te bediscussiëren ("user generated content"). Het beste voorbeeld is natuurlijk de online encylopedie Wikipedia. Een ieder kan hier content toevoegen, anderen kunnen deze aanvullen, aanpassen, bediscussiëren en hergebruiken. Sceptici zullen tegenwerpen dat je hiermee geen kwaliteit krijgt, ik denk echter dat de kwaliteit groter wordt. Immers een ieder kan correcties aanbrengen, diverse zaken beoordelen ("ratings") en indelen ("tags"), dus door de kracht van de massa en openheid hierin krijg je kwaliteit ("collective intelligence"). Voorbeelden dicht bij huis Voor een ieder die geïnteresseerd is in genealogie en geschiedenis zijn er naast Wikipedia nog andere leuke voorbeelden te noemen:

De toekomst van "Web 1.0" websites Ik denk dat gebruikers de Web 2.0 eigenschappen zullen waarderen & omarmen en de "Web 1.0" websites links zullen gaan laten liggen, tenzij deze unieke content hebben (die nergens anders is te vinden). Ik denk dan ook dat websites die werken met een redactie die alleen door henzelf gefilterd nieuws toelaten en niet de mogelijkheid bieden om zelf te publiceren, te bediscussiëren en daarmee het nieuws te verrijken niet meer van deze tijd zijn! Of, laat ik het omdraaien en deze websites het volgende meegeven: wees niet bang voor de gebruiker en zijn/haar inhoud en mening, maar geef hen de ruimte, het is een verrijking voor je website! Tenslotte In mijn ogen moet er op weblogs (ook erg Web 2.0) ook altijd de mogelijkheid zijn om te reageren. Dus feedback en discussie hier op Blog Coret moedig ik aan!