imageVragen om hulp is iets van alle tijden. Met de komst van Internet kan het vragen van hulp nog makkelijker en leiden tot mooie resultaten. Stadsarchief Amsterdam experimenteert met crowdsourcing en crowdfunding en lijkt daarin succesvol! Crowdsourcing Crowdsourcing is het uitbesteden van werkzaamheden aan een internetmenigte. Het Stadsarchief laat op dit moment een platform bouwen – http://www.velehanden.nl/ – waarmee akten door vrijwilligers geïndexeerd kunnen gaan worden. Het eerste type akten dat wordt aangepakt zijn de militieregisters die via http://militieregisters.nl/ doorzoekbaar gemaakt zullen worden en waar gebruikers digitale kopieën kunnen kopen (later dit jaar). Op dit moment wordt er volop getest, maar deze testers die indexeren er al aardig op los blijkens een blogposting van VeleHanden:

De testgroep van VeleHanden gaat als een speer: van de eerste set van 20.000 scans, bedoeld voor het testen van VeleHanden, zijn er een kleine 15.000 dubbel ingevoerd. Dit betekent dat er een kleine 30.000 keer op ‘Opslaan’ is gedrukt. En dat in iets meer dan een maand tijd!

Wat dit project ook speciaal maakt is het feit dat het Stadsarchief Amsterdam voor de bouw van www.velehanden.nl heeft gekozen voor het zoeken van een partner (dus geen klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer constructie), die de indiceringswebsite na bouw ook mag exploiteren. Financieel interessant voor het archief (die niets/minder betaald richting bouwer) en interessant voor de marktpartij (Pictura, snik) die meer kennis heeft van exploiteren van een platform dan een archief en door deze constructie een incentive heeft om van het platform een succes te maken. Crowdfunding Crowdfunding staat letterlijk voor financiering door de menigte. Dit middel grijpt het Stadsarchief Amsterdam nu aan voor een nieuw project Actie Overgenomen Delen:

We willen de Overgenomen Delen graag scannen en indexeren met vrijwilligers. Maar in deze tijd van bezuinigingen is het moeilijk extra geld te vinden voor nieuwe projecten. Daarom is de ‘Actie Overgenomen Delen’ opgezet en doen we een beroep op u om het benodigde bedrag van € 30.000 bij elkaar te krijgen. Doet u mee?

Persoonlijk vind ik de toonzetting niet helemaal gelukkig. Bij crowdsourcing zijn de gun-factor en transparantie van groot belang. Waarom wijzen op de bezuinigingen (negatief) en niet op het resultaat? Er staat op de begroting van het Amsterdam (pagina 346) voor 2011 zo’n 20 miljoen euro op de begroting, 18 miljoen voor 2014. Wat gebeurt er met dat geld? Gedachten die – bij mij – dus een negatieve werking op de gun-factor hebben. Zet de focus op ‘extra’, dus: door donateurs wordt ook dit extra project mogelijk. De transparantie is op zich goed geregeld. Op de pagina van Actie Overgenomen Delen wordt getoond hoeveel al is “binnengehaald” en wie heeft bijgedragen (het kan ook anoniem). Persoonlijk heb ik nog wel behoefte aan meer informatie over het project. Komt het gescande en geïndexeerde materiaal bijvoorbeeld straks gratis beschikbaar of komt het achter een "betaal-muur”? De lijst en de bedragen laat zien ook dit weer een geslaagd experiment lijkt te worden. En het resultaat is niet alleen het geldbedrag. Crowdfunding levert namelijk meer op: een hechtere relatie tussen gebruikers (donateurs) en organisatie (archief)! Follow this early adopter! Het Stadsarchief Amsterdam is een early adopter, het zet nieuwe middelen als een van de eersten in. En dit is helemaal bij crowsourcing en crowdfunding natuurlijk wel slim, want als alle archieven deze middelen inzetten, dan zal de crowd niet meer bij elk initiatief kunnen/willen meedoen. Dus archieven, wacht niet te lang, en leer van de experimenten van het Stadsarchief Amsterdam en neem over wat werkt! Ik denk graag met u mee.