www-uploadBij het testen van programmatuur bekijk je ook wat de capaciteit is. Voor de gebruikerstest van het Stamboom bouwen deel van WieWasWie heb ik gebruik gemaakt van GedFan: GEDCOM Fan Creator. Het beantwoord de vraag: wat is de grootste kwartierstaat die (het stamboomprogramma of) de website kan importeren, verwerken, tonen, bewerken en weer exporteren? Gegenereerde GEDCOM bestandenTamura Jones heeft het programma GedFan ontwikkeld. Dit programma genereert valide, minimale GEDCOM bestanden die bestaan uit personen uit een kwartierstaat met het gespecificeerde aantal generaties. Zo bestaat een GEDCOM bestand met fan value 4 dus uit 4 generaties, oftewel 15 personen: de kwartierdrager (“One”), de 2 ouders (“Two” en “Three”), de 4 grootouders (“Four”, “Five”, …) en de 8 grootouders. Een GEDCOM met 16 generaties bevat 65.535 personen. In deze minimale bestanden zitten overigens geen gebeurtenissen, bronnen, afbeeldingen, notities, … Deze GEDCOM FAN bestanden dienen als import om een stamboomprogramma of –website te testen. Het grootste bestand dat goed wordt verwerkt bepaalt de maximale fan value van het stamboomprogramma of -website. In het artikel The Fan Value en GedFan worden testmethode en –programma nader beschreven. In het artikel Some GEDCOM Fan Values worden enkele resultaten van tests getoond, die variëren van 16- tot een fan value van 23.Snelheid importHet uploaden van GEDCOM bestanden naar WieWasWie tot FAN 11 – van 2.047 personen en 317KB – gaat redelijk snel (binnen 1 minuut). Hierna lopen de tijden snel op: het FAN 15 – van 32.767 personen en ruim 5 MB groot – duurt ruim 4,5 uur om te verwerken. Dat is geen acceptabele tijd, geduld om grotere bestanden te testen had ik niet… Een fan value van 15 wordt dus niet gehaald.Ter vergelijking: hetzelfde FAN 15 bestand wordt door Genealogie Online in 31 seconden ingelezen. Nog een vergelijking: het stamboomprogramma Aldfaer (versie 4.2) kan het 128 keer zo grote FAN 18 bestand – van 262.143 personen en 53 MB groot – inlezen in 8 minuut 20 seconden!aldfaer-fan18Weergave gegevensDe fan value wordt niet alleen gedefinieerd door de grootte van het grootste geïmporteerde bestand, de gegevens moeten na import ook te bekijken en bewerken zijn. Het bewerken in de tekstuele interface van WieWasWie werkt op zich wel. Maar, WieWasWie heeft een viewer die de stamboom (of in het geval van deze tests: kwartierstaat) in grafische vorm weergeeft (zie ook Stamboom bouwen via WieWasWie, van de familie of de voorouders?). Een FAN 10 bestand – van 10 generaties, oftewel 1.023 personen – wordt pas na 3,5 minuut (!)  weergegeven… Het lijkt erop dat alle gegevens worden geladen, ook al worden maar enkele personen getoond.imageCorrectheid GEDCOM import/exportOplettende lezers zullen nu roepen: ik zie in de viewer geen kwartierstaat? Inderdaad. De valide GEDCOM 5.5.1 bestanden die GedFan heeft gegenereerd blijken niet goed geïnterpreteerd te worden, alleen de vaderlijke lijnen zijn overgebleven na import! Het FAN 1 bestand – dus met 1 persoon wordt – flauw genoeg – correct weergegeven, waardoor de maximale fan value op 1 komt.Helaas we zijn er nog niet… Het exporteren van de gegevens door WieWasWie levert een GEDCOM op die niet volledig voldoet aan de GEDCOM 5.5 (of 5.5.1) standaard doordat bijvoorbeeld de verplichte header velden ontbreken. Alhoewel dit niet betekent dat stamboomprogramma’s het GEDCOM bestand niet kunnen inlezen is er wel een grote kans op gegevens verlies. En juist door onjuiste en/of incomplete GEDCOM implementaties van stamboomprogramma’s en genealogische websites krijgt de GEDCOM standaard – ten onrechte – een slechte naam! De fan value van WieWasWie komt door het niet voldoen aan de GEDCOM standaard op een waarde van 0 (ook volgens Tamura Jones).Al met al een mooi uitdaging voor STAP en haar leveranciers om deze testresultaten (en methodiek) op te pakken en één en ander aan het Stamboom bouwen onderdeel van WieWasWie te verbeteren vóór live-gang. Te meer daar het aantal toegestane  personen in de stamboom groter wordt bij elke abonnementsvorm van WieWasWie, met een onbeperkt aantal in het premium abonnement…