In een recent nieuwsbericht van WieWasWie wordt het einde van de stamboombouwfaciliteit van WieWasWie aangekondigd. In dit artikel wordt dit nieuwsbericht nader onder de loep genomen.

Nieuwe focus

In het nieuwsbericht wordt de nieuwe focus van het WieWasWie platform aangekondigd:

WieWasWie gaat zich volledig richten op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen voor genealogisch onderzoek. In de loop van 2015 zal de stamboommodule van WieWasWie verdwijnen.

en

Vanwege de focus op historische persoonsinformatie uit bronnen en het grote aanbod van goede alternatieve stamboomprogramma’s en –websites, zal de stamboombouwfaciliteit uit WieWieWas verwijderd worden.

De website WieWasWie, opvolger van Genlias, is van archieven en gaat dus om de bronnen. Het “gaat zich” in de eerste quote wijst op een nieuwe koers. Maar laten we eerlijk zijn, de stamboombouwfaciliteit was slechts een afterthought van het WieWasWie projectteam waar noch de archieven noch het CBG bij waren betrokken. Het zwaartepunt lag altijd al bij de bronnen, de focus wordt dus vooral wat het altijd had moeten zijn. Focus op bronnen is goed!

Eisen aan een goed stamboomprogramma

Naast de andere focus worden ook eisen aan stamboomprogramma’s genoemd als reden voor het einde van de stamboombouwfaciliteit:

Het stamboomprogramma op WieWasWie vergt veel aanpassingen om aan de huidige eisen aan een dergelijk programma te voldoen.

Hier wordt gesuggereerd dat de eisen de laatste jaren zijn opgeschroefd, zonder hier enige voorbeelden of verwijzingen voor te geven. Maar heeft de stamboombouwfaciliteit ooit voldaan aan de gebruikerswensen of genealogische best-practices? Nee, qua functionaliteit was er veel mis, zoals ik al in 2011 in Stamboom bouwen beschreef. Ook de gebruikte technologie blijkt te hebben bijgedragen in het besluit te stoppen met de stamboombouwfaciliteit:

Bovendien wordt Silverlight – noodzakelijk om het programma te kunnen draaien – niet langer door Microsoft ondersteund en doorontwikkeld.

Dit is een beetje rare redening. Immers, toen WieWasWie in 2012 live ging was dat met een stamboombouwfaciliteit op basis van een reeds verouderde versie van het open-source component Family.Show (uit 2009). De ontwikkeling van Silverlight (de “Flash” technologie van Microsoft) was in 2011 al stopgezet ten voordele van HTML5. Dat Silverlight niet meer wordt ondersteund door Microsoft is overigens onjuist, deze eindigt pas  2021.

NB: dit artikel is gebaseerd op het nieuwsbericht dat via e-mail is gestuurd naar WieWasWie abonnees. Op de weblog van WieWasWie wordt ook melding gemaakt van het verdwijnen van de stamboombouwfunctionaliteit maar hierin is het deel over “huidige eisen” en Silverlight weggelaten.Naast de slechte kwaliteit van de stamboombouwfaciliteit wordt er in het nieuwsbericht ook voorbij gegaan aan het feit dat er nooit draagvlak voor het component was, niet bij het CBG, die in die periode met een eigen stamboomwebsite bezig was (het feit dat de overheid tegelijkertijd, via twee ministeries, geld pompte in stamboomwebsites blijft me verbazen) en zich destijds uit het WieWasWie had teruggetrokken, en niet bij de archieven die er niet bij betrokken waren (zie reactie onderaan Stamboom bouwen). Om nog maar te zwijgen over het feit dat er niet veel gebruik word gemaakt van de stamboombouwfaciliteit:

image

De 1.237 stambomen met daarin 76.222 personen (dd. 6-3-2015) stelt erg weinig voor. Reden hiervoor is wellicht omdat de stamboombouwfaciliteit volgens het projectteam – in eerste instantie –  vooral was bedoeld voor beginnende stamboomonderzoekers. Een “tweede instantie” is er nooit gekomen, naast het verwijderen van de GEDCOM import functie zijn er geen noemenswaardige verbeteringen of uitbreidingen in het stamboombouwfaciliteit  geweest in de afgelopen 3 jaar waardoor de stamboomonderzoekers de stamboombouwfaciliteit (met maximaal 500 personen per stamboom) links hebben laten liggen.

image

Starten of stoppen? Een eenvoudige vraag…

Van de regen in de drup?

Voor hen die een stamboom op WieWasWie hebben is er een handleiding beschikbaar:

We hebben een handleiding gemaakt voor het exporteren van je stamboom en het importeren ervan in StamboomNederland.nl.

Waar de promotie van StamboomNederland vandaan komt begrijp ik, het CBG is exploitatiepartner van WieWasWie èn eigenaar van StamboomNederland. Deze website, die alweer sinds september 2010 in de lucht is, is sindsdien ook niet verbeterd, ondanks kritiek op het product. Als het voldoen aan “huidige eisen” zo belangrijk is (kent u een tevreden StamboomNederland gebruiker?), waarom geldt dit dan niet voor StamboomNederland?Maar, wat me nog het meest bevreemd is het feit dat het nieuwsbericht meldt dat de stambomen van StamboomNederland via WieWasWie beschikbaar komen:

De stambomen op StamboomNederland worden in de toekomst ook via WieWasWie doorzoekbaar.

Hè? Las ik niet net dat WieWasWie zich volledig gaat richten “op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen”? Wordt de focus gelijk al weer losgelaten?

GEDCOM export

In een voetnoot van het nieuwsbericht staat overigens nog een nieuwtje:

* GEDCOM is een standaard bestandsformaat voor het opslaan en uitwisselen van genealogische gegevens. De GEDCOM-exportfunctie van WieWasWie is verbeterd om alle gegevens goed te kunnen verhuizen.

Helaas heb ik de verbeterde GEDCOM export niet kunnen testen, ik krijg op het moment van schrijven steeds een foutmelding. Jammer, ik was echt benieuwd of exploitatiepartij CBG en bouwer/beheerder Mindbus nu echt eens de GEDCOM standaard goed hebben geïmplementeerd – dat was voorheen namelijk zeker niet het geval – en zo hun gebruikers echt de kans bieden om al hun data op een goede wijze er uit te krijgen. Ik heb er niet veel vertrouwen in…

image

De toekomst van WieWasWie

Alhoewel ik het dus goed vind dat de stamboombouwfaciliteit verdwijnt geeft het me tegelijkertijd een wat unheimlich gevoel. Dit wordt mede ingegeven door de laatste uitbreiding van WieWasWie: WatZitErin. Deze functie is op zich een verbetering ten opzichte van het Excel bestand dat geboden werd (via Dropbox, sic) om inzicht te verschaffen in beschikbare bronnen op WieWasWie. Echter, deze functionaliteit (op het wiewaswie.info domein) maakt geen onderdeel uit van het WieWasWie platform (op het wiewaswie.nl domein). Het is niet gemaakt door de bouwer/beheerder van WieWasWie – Mindbus – maar door de ontwikkelaar van Zoekakten.nl die ook in dienst is bij het CBG (voor wie hier over twijfelt: vergelijk de HTML broncode maar eens). Het WieWasWie platform wordt dus enerzijds deels ontmanteld en nieuwe functies worden buiten het platform ontwikkeld. Ik hoop werkelijk dat dit geen trend is die doorzet, dat het noodzakelijk is, het zou toch zonde zijn van de miljoenen euro’s belastinggeld die in het WieWasWie platform zijn gepompt.

Update 8-3-2015

De “verbeterde GEDCOM export” van WieWasWie werkt vandaag. In Hoe het CBG gegevensverlies veroorzaakt een analyse. Hieronder de conclusie van de analyse:

Het bestand dat via de exportfunctie van de stamboombouwfunctionaliteit kan worden gedownload voldoet niet aan de GEDCOM specificatie (welke dan ook…) en mag dus geen GEDCOM bestand heten. Noem je het wel GEDCOM bestanden dan werk je moedwillig mee aan de onterecht negatieve beeldvorming van GEDCOM en bewijs je je gebruikers een slechte dienst.In plaats van een handleiding hoe deze bestanden in StamboomNederland zijn te importeren zou het het CBG sieren om stamboomonderzoekers te waarschuwen voor mogelijk gegevensverlies door hun ondermaatse GEDCOM export (WieWasWie) en ondermaatse GEDCOM import (StamboomNederland).