Eric Hennekam, die onder andere schrijft voor Gen.magazine, het kwartaalblad van het CBG, heeft het niet zo op met stamboomonderzoekers die het resultaat van hun genealogisch onderzoek delen op Internet. Zo twitterde hij onlangs het volgende:

image

Met deze tweet worden de publicaties van vele duizenden stamboomonderzoekers op Genealogie Online gediskwalificeerd. Een onterechte schoffering!

Voor de goede orde, ik zeg niet dat alle publicaties foutloos zijn. De kwaliteit van publicaties varieert, maar hetzelfde kan gezegd worden over andere genealogische websites en over de papieren publicaties die het CBG sinds haar oprichting verzamelt.

Aan de ene kant van het spectrum heb je gevorderde genealogen die geschoold zijn in methodisch bronnenonderzoek, aan de andere kant heb je beginnende genealogen die ongericht alles verzamelen, daartussenin een zeer gevarieerde groep met een passie voor genealogie en familiegeschiedenis. En al deze genealogen mogen en kunnen hun gegevens publiceren!

Het delen van het resultaat van genealogisch onderzoek is 1 van de “Zeven pijlers”  die aangemoedigd wordt door het CBG en enkele genealogische verenigingen in het kader van de bevordering van de kwaliteit van het genealogisch onderzoek. Door je gegevens te delen kun je niet alleen anderen helpen, je helpt ook jezelf door anderen de mogelijkheid te geven om kritisch naar jouw genealogische gegevens te kijken en dus feedback te geven in de vorm van correcties en aanvullingen.

Een onderzoeker moet elk stukje informatie op waarde schatten (je zou toch denken dat Hennekam dit in de cursus, die hij bij het CBG verzorgt, uitdraagt). Voor genealogische publicaties geldt dan: zijn de gegevens voorzien van vermeldingen (en scans/links) van de originele bronnen, mooi dan kunnen die gecontroleerd worden.

Het bevorderen van bronvermeldingen is en blijft van groot belang, hetgeen ik onder andere doe via blogartikels als Bronvermelding hoort tot de grondregels van de genealogiebeoefening. Terecht dat “Verantwoord de bron van je informatie” ook 1 van de “Zeven pijlers” is.


Wat doet Genealogie Online aan kwaliteit?

Naast de duizenden stamboomonderzoekers zet Hennekam natuurlijk ook Genealogie Online in een kwaad daglicht. Alhoewel hij eerder ook zijn aversie uitsprak tegen websites als MyHeritage en Ancestry.com en na enige repliek ook tegen StamboomNederland van het CBG, kan ik alleen maar gissen naar de reden waarom Genealogie Online nu zo wordt genoemd. Te meer daar Genealogie Online veel actie onderneemt om de kwaliteit van de genealogische publicatie te bevorderen.
Wanneer er genealogische gegevens worden gepubliceerd op Genealogie Online dan worden er automatisch diverse consistentie controles uitgevoerd. Zo wordt er van elke persoon in de publicatie de geboorte-, doop-, trouw-, echtscheiding-, overlijdens-, cremeer- en begraafdata gecontroleerd ten opzichte van elkaar, qua leeftijd, ook in relatie tot de kinderen. De auteur van de publicatie kan de totaal lijst met meldingen bekijken, maar de meldingen worden ook getoond aan bezoekers van de publicatie!

Naast deze consistentie controle worden alle plaatsnamen tegen de geografische database Geonames gehouden om de auteur te wijzen op niet eenduidige plaatsnamen (welke Rijswijk?) of niet herkende plaatsnamen.

Ook krijgen de stamboomonderzoekers specifieke suggesties voor online scans bij archieven in Nederland en België en bij FamilySearch op basis van hun gegevens. Mochten er primaire bronnen ontbreken dan kan deze Scans zoeken service de stamboomonderzoeker helpen deze te vinden.
Bronvermeldingen en scans van akten worden, mits deze zijn aangeleverd, standaard gepubliceerd. Ook staat er op elke pagina vermeld wie de auteur is van de publicatie, inclusief de mogelijkheid om contact op te nemen met de auteur.


Wat doen andere stamboomsites aan kwaliteit?

  • Wat doet StamboomNederland, de website van het CBG, aan kwaliteit?
  • Wat doet www.stamboom.nl van HCC!Genealogie aan kwaliteit?
  • Wat doet de stamboomfunctionaliteit van het NGV aan kwaliteit?
  • Wat doet UwStamboomOnline aan kwaliteit?
  • Wat doet Mijn Genea aan kwaliteit?

Voor de goede orde, ik zeg niet dat bovengenoemde websites geen goede informatie kunnen bevatten. Wel wil ik de initiatiefnemers van bovengenoemde websites oproepen om genealogen te helpen om de kwaliteit te verbeteren. Door bijvoorbeeld überhaupt bronvermeldingen mogelijk te maken, door controles uit te voeren en de resultaten te delen en door continue voorlichting over de noodzaak van bronvermeldingen (en privacy).

Wat vindt u van de tweet van Hennekam?