Wil je meewerken aan een interview?
Het interview bestaat uit één vraag!

Op ProBlogger kwam ik het artikel 1 Question Interview van Darrin Rowse tegen. Het idee: stel één en dezelfde vraag aan diverse personen en plaats de reacties (al dan niet verzameld) op de weblog. Hoe kijken diverse personen in een bepaald veld tegen een bepaald thema/verschijnsel aan (dit heeft ook wel wat weg van het co-blog van Het Archiefforum)? Een leuk idee dat ik ook eens op mijn weblog Blog Coret wil uitproberen, uiteraard “over het raakvlak van Internet en genealogie”.

De vraag die ik heb gekozen is een brede vraag, waar een ieder wel een mening of zelfs visie over heeft, positief dan wel negatief:

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Het antwoord mag in één zin of één verhaal. Ik ben benieuwd naar de verschillende antwoorden!
Ik heb deze vraag om te participeren in beginsel naar een groep personen gestuurd waarvan ik het e-mail adres had en waarvan ik inschatte dat zij hierop een antwoord konden/wilden geven en wier antwoorden ik ook graag zou willen lezen. Maar graag wil ik ook een ieder die de uitnodiging per e-mail niet heeft ontvangen bij deze uitnodigen om de vraag te beantwoorden via de commentaar optie!

PS. Teksten op mijn weblog vallen onder een Creative Commons licentie, welke onder andere commercieel gebruik verbiedt.

[Update]

Ingezonden bijdragen zal ik hier melden, inclusief links naar de bijdragen: