Eén van de personen die ik heb uitgenodigd voor het Eén vraag interview was Christian van der Ven, archivaris bij het Brabants Historisch Informatie Centrum, zijn persoonlijke weblog is De Digitale Archivaris. De (wellicht te brede) vraag van het interview was: Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht (of wat gaat het brengen)?

Christian gaf hierop het volgende antwoord:

Dat wat is? De zegeningen zijn bekend…

Dat wat zal komen? Doorontwikkelde e-communities en virtuele werelden. Grenzen tussen instellingen en professies – archieven, bibliotheken – verdwijnen. Direct en visueel contact met deskundigen wordt ook vanuit thuis weer mogelijk. Ook internationaal onderzoek – denk aan emigranten – wordt gemakkelijk haalbaar. Meer samenwerken, sneller kennis uitwisselen, effectiever onderzoeksresultaten publiceren enzovoort…

Kortom: wat we willen… en er zelf van maken!

Christian van der Ven