Familienetwerken als Familieband, Familii en Zooof maken het mogelijk om een stamboom op te zetten. Door het virale karakter van deze Web 2.0 netwerken (en de GEDCOM import mogelijkheid) kunnen snel relaties met familieleden worden gelegd die op hun beurt ook weer actief worden en gegevens van kinderen, broers/zussen, ouders, partners en dergelijke toevoegen. Voor genealogen kan een dergelijk familienetwerk een handig hulpmiddel zijn om gegevens te vergaren en de familie bij de stamboom te betrekken! De familienetwerken hebben allemaal een privacy reglement die online is in te zien (Familieband, Familii, Zooof). Deze reglementen zijn echter alleen van toepassing op de gebruiker zelf (hetgeen op zich logisch is) en niet op privacy van de door gebruikers ingevoerde (levende) familieleden! Het opzetten van een stamboom (het verzamelen van persoonlijke gegevens) is, mits de gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, toegestaan (zie ook de discussie Persoonsgegevens internet beschermd op het Stamboom Forum). Echter het publiceren van gegevens van een levende persoon mag (conform Wet Bescherming Persoonsgegevens) alleen als deze persoon zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Het is de stamboomonderzoeker dus niet toegestaan om genealogische gegevens van levende personen te delen via een (afgeschermde) website! En volgens mij – maar ik ben geen jurist – gaat het hier bij de familienetwerksites fout! Het probleem ontstaat op het moment dat je als familienetwerkgebruiker anderen uitnodigt in het familienetwerk: deze personen krijgen toegang tot de gehele stamboom, dus inclusief de gegevens van de levende personen (of dit al dan niet directe familie is is in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet relevant). familienetwerk Ik heb bovenstaande bij de drie genoemde familienetwerk uitgeprobeerd: als gebruiker X gegevens opvoeren van mijzelf en mijn familie (dus inclusief levende personen) en dan een relatie (gebruiker Y) uitnodigen (tot de ‘Familiekring”). Gebruiker Y kon naast de persoonlijke gegevens van gebruiker X (waarvoor toestemming verleend) ook alle persoonlijke gegevens zien van de familieleden van gebruiker X en die hebben er zeker weten geen toestemming voor gegeven! Een onschuldige stamboomonderzoeker kan het openbaren van de stamboom inclusief levende personen aan familieleden/kennissen/vrienden via de familienetwerk site vergelijken met het tonen van de stamboom op een verjaardag in huiselijke kring. Maar die vlieger gaat niet op: we zijn nu digitaal; de risico’s zijn groter! Een recent vonnis wat hier ook bij gehaald kan worden is de uitspraak van de rechter die een afgeschermde Hyve toch als openbaar beschouwde (zie ook Afgeschermde Hyve is toch openbaar? op het weblog van Arnoud Engelfriet en Bestaat beslotenheid op internet? Niet op besloten Hyves volgens Rb. Assen 4 augustus 2008 op het weblog van het Computer/Law institute van de Vrije Universiteit Amsterdam). Gegevens die elektronisch – voor een beperkte/uitgenodigde groep – beschikbaar worden gemaakt kunnen nu eenmaal makkelijk gekopieerd worden, in de Google Cache terecht komen en/of een eigen leven gaan leiden. Privacy is dus zo geschonden op de familienetwerksites en dat moet voorkomen worden. Ofwel door goede voorlichting danwel door technische maatregelen te nemen![update] Op websites als Schoolbank en Haagse Scholen kunnen personen worden geĆÆdentificeerd op schoolfoto’s. Een ieder (ook anderen dan de persoon zelf!) kan persooninformatie (naam) koppelen aan een foto. In principe is dit dus ook een vorm waarbij de privacy van personen door anderen kan wordt geschaadt (zonder dat hier duidelijke communicatie over is)!