Het lijkt een trend: statistieken mogen en worden getoond. Enerzijds zie je dat (vooral Amerikaanse) weblogs hun webstatistieken delen. Anderzijds zie ook genealogische initiatieven met grafieken komen betreffende genealogisch bronmateriaal zoals bijvoorbeeld Richard Keijzer over het Van Papier Naar Digitaal project, Genlias over het aantal beschikbare akten en bezoekers en Genlias Monitor over het aantal zoekopdrachten en gebruikers. Zelfs Geneanet schreef haar gebruikers over aantallen (in het gebruikelijke Belgisch): “meer dan 600 000 maal hebt u verbinding gehad met GeneaNet” (worden hier nu inlogacties, zoekacties, pageviews, of hits bedoeld???). Dit soort staatjes – mits duidelijk gedefinieerd is waar precies over wordt gerapporteerd – maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de grootte en groei van een website of dienst. Critici zullen roepen dat het om puur om ego gaat, ik noem het een mix van trots en marketing.

In de rij van statistieken past ook deze posting: een lijstje met de Top 5 van Nederlandse stamboom sites, waarbij ik vooral kijk naar de kwantiteit.

In grafiekvorm

In onderstaande grafieken zijn de eerste 4 sites uit de Top 5 weergegeven. Aangezien ik al enige tijd deze gegevens bijhoudt is ook de groei (of stilstand) te zien. De eerste grafiek toont het aantal publicaties die de vier genealogische service providers herbergen en de tweede grafiek het aantal personen binnen alle publicaties waarover de stamboomsites informatie presenteren.

Toelichting per stamboom site

1 – Genealogie Online

Met enige trots kan ik melden dat mijn website – Genealogie Online – de grootste Nederlandse genealogische service provider is! De site geeft thans informatie over ruim 2 miljoen personen vergezeld met ruim 900 foto’s. En dit alles gratis en zonder reclame.

Qua telling moet ik aantekenen dat dit slechts een telling is van het aantal personen binnen de GEDCOM bestanden die ook daadwerkelijk gepubliceerd worden als stamboom, parenteel of kwartierstaat. Vanwege privacy regels wordt een deel van de gegevens niet gepubliceerd en dus ook niet meegeteld. Ook herbergt Genealogie Online publicaties die in andere vormen worden aangeleverd (zo’n 130 stuks), zoals HTML en Word formaat. Hoeveel personen in deze publicaties zitten weet ik niet. Ook de bidprentjes zitten niet in deze tellingen, dit zijn er ruim 200 duizend.

2 – Stamboom (NGV)

In deze Top 5 vind ik NGV’s stamboom site wel het meest opvallend, in negatieve zin. Waarom komen er al lange tijd geen nieuwe publicaties bij? Waarom wordt deze site niet actief gepromoot door het NGV of betrokken in de zoekfunctie van de nieuwe NGV site (zie ook Mijn advies aan het NGV)?

Was de site eerst bovenaan Google te vinden met de domeinnaam http://www.stamboom.nl/ nu is het http://stamboom.ngv.nl/. De oude domeinnaam verwijst nu naar Genealogische Computer Vereniging, een afsplitsing van het NGV. Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat de site hierdoor ook veel minder bezoekers krijgt. Van wie is deze stamboom site eigenlijk, nog steeds van de NGV of van de GCV?

3 – Stamboom Onderzoek

Marius Bakker is degene die de site StamboomOnderzoek.com op basis van The Next Generation of Genealogy Sitebuilding heeft opgezet. Deze genealogische service provider heeft enige reclame en vraagt een kleine bijdrage voor het hosten van afbeeldingen.

De sterke stijging in de grafiek bij Stamboom Onderzoek èn Genealogie Online is te danken aan één persoon: de heer Klaas Jansen. Meneer Jansen heeft zijn verzameling van ruim 301 duizend personen bij beide sites geplaatst. Hierbij komt ook gelijk een verschil in telling naar voren die wordt veroorzaakt door de implementatie van de privacy regels:

4 – Uw Stamboom Online

Op nummer 4 qua aantal personen waarover informatie wordt gegeven staat de “commerciële” genealogische service van Margaret Massop. Sinds April 2003 wordt hier de mogelijkheid geboden om voor 5 euro per maand een (reclamevrije) persoonlijke stamboom site te plaatsen met eigen sub-domeinnaam.

Ook hier is een verschil in telling zichtbaar door een publicatie die bij twee stamboom sites is geplaatst:

  • Stamboom Uriot (op Uw Stamboom Online) – 752 personen
  • Stamboom Uriot (op Genealogie Online) – 739 personen. Vanwege privacy zijn de gegevens van 223 personen niet gepubliceerd, dus in de tellingen wordt deze publicatie meegenomen voor 516 personen.

5 – Persoonlijke sites

Nummer 5 in de deze Top 5 is niet echt een site, maar een type site: de door genealogen zelf gemaakte/gehoste stambomen. Over deze categorie sites heb ik zeer weinig betrouwbare cijfers beschikbaar, dus wellicht hoort deze wel (veel) hoger in de lijst… (maar het is en blijft wel sites vergelijken met een groep van sites).

Op het moment zijn er bij Gerrit Veldman’s Stamboomzoeker.nl (deze site indexeert stamboom sites van auteurs, maar ook Genealogie Online en StamboomOnderzoek.com) volgens de statistiek pagina ruim 6 miljoen personen geïndexeerd. Haal hier even grofweg 2,5 miljoen af voor de personen van de Genealogie Online en StamboomOnderzoek.com sites, dan zijn er toch al zo’n 3,5 miljoen gegevens geïndexeerd van sites die niet onder de noemer genealogische service providers vallen!

Buiten Nederland

De Top 5 had zoals gezegd betrekking op de Nederlandse genealogische service providers. Als we even over de grens kijken dan wil ik ter afsluiting (en om het geheel in perspectief te plaatsen) toch nog even twee initiatieven met wat cijfers noemen. De al eerder genoemde Franse site Geneanet geeft op haar homepage aan bijna 144 miljoen ingangen te hebben (uhm, wat is nu weer een “ingang”?).

In een persbericht van het Amerikaanse – commerciëleAncestry.com valt te lezen dat de gebruikers van Ancestry.com in de afgelopen 6 maanden meer dan 150 miljoen namen en 400 duizend foto’s hebben toegevoegd. Daar wordt je toch wel even stil van…