Websites leveren aan gebruikers een service die veelal is gebaseerd op bepaalde inhoud, content. Denk bijvoorbeeld aan de akten van geboorten, huwelijken en overlijdens in de burgerlijke stand. Genlias is een website die deze content doorzoekbaar maakt en presenteert. Mijn betoog in dit artikel is dat gebruikers nog meer gebaat zijn bij open content (zie Wikipedia definitie)! Op basis van de data die Genlias biedt heb ik een aanvullende dienst gemaakt, de Genlias Monitor genaamd. Deze service controleert voor gebruikers of er nieuwe akten zijn toegevoegd. Het is een service die – gratis – door mij als privé persoon is gemaakt en – gratis – aan iedereen wordt geboden en dus aanvullend is op de functionaliteit die Genlias biedt. Helaas is hier niet echt sprake van open content. De Genlias Monitor komt via screenscraping aan de data, overigens met toestemming (ditzelfde geldt voor de Digitale Stamboom Monitor), wat een suboptimale oplossing is (understatement!) Een recent voorbeeld van open content waar ik mijn tanden in heb gezet is de Trefwoordenlijst Genealogie opgesteld door André Dumont. Alhoewel deze inhoud ook niet via een technische standaard op open wijze wordt aangeboden stelt André deze inhoud wel ter beschikking aan anderen, mits niet ingezet voor commerciële doeleinden of vergezeld van reclame. Volgens mij geheel in de spirit van een Creative Commons licentie! Ik heb de inhoud van de trefwoordenlijst met toestemming van André op Genealogie Online geplaatst (in de Naslag sectie) als genealogische woordenboek. Uiteraard met vermelding van André Dumont als auteur en link naar zijn homepage en feedback mogelijkheden. Ik heb hierbij getracht de zoekfunctie heel gebruikersvriendelijk te maken door gebruik te maken van nieuwe technologie (AJAX), dus iets extra’s toe te voegen (het NGV had overigens al iets soortelijks gedaan). Een volgende stap was om deze zoekfunctionaliteit ook voor anderen eenvoudig beschikbaar te maken, dit heb ik gerealiseerd via de een genealogisch widget, Genealogische woordenboek genaamd. Hieronder is de widget te zien (en te gebruiken) en deze kan dus door een ieder op de eigen website worden geplaatst! Met deze twee kleine voorbeelden hoop ik vooral genealogische organisaties en archieven (en bijvoorbeeld ook de partipanten in de Genealogie 2.0 groep) te laten zien wat er met open content bereikt kan worden. Derden gaan – onder voorwaarden – “aan de haal” (in positieve zin!) met de beschikbaar gestelde data om er (gratis) mooie en nieuwe functionaliteit mee te realiseren voor gebruikers! Wees dus dus niet bang om open content te bieden, het is juist een slimme zet in het Web 2.0 tijdperk. Kortom: denk aan RSS feeds, API’s en “embed” mogelijkheden (geef gebruikers de mogelijkheid zoals YouTube doet om de content te laten opnemen in de eigen website/blog)! Lees ook mijn eerdere betoog: Na toegankelijke websites ook toegankelijke data!