Het wordt me vaker gevraagd (in deze of soortgelijke vorm): “wat is jouw ambitie, ervaring, deskundigheid en visie”?

Zowel professioneel als persoonlijk vind ik dit altijd een lastige vraag, maar voor zowel carrière als privé ontwikkeling toch altijd een nuttige exercitie. Het simpelweg verwijzen naar het LinkedIn profiel of eigen stamboom is hierbij niet genoeg.

Ervaring & deskundigheid

Ik heb Informatica gestudeerd aan de Universiteit Twente. Sinds 1997 werk ik bij grote IT dienstverleners, de eerste tijd in de financiële sector (bank en verzekeraars) en de laatste tijd in de publieke sector (rijksoverheid en gemeenten). Als ICT architect houd ik mij bezig met het opstellen van ontwerpen van (complexe, administratieve) systemen met moderne (Internet) technologie. Ik bekijk welke behoefte de klant heeft (en de klant van de klant), welke (technische) mogelijkheden er zijn, hoe dit binnen tijd, kwaliteit en budget gerealiseerd kan worden en welke impact dit heeft op organisatie en bedrijfsprocessen.

Een fulltime job, het uitoefenen van mijn hobby – genealogie & Internet – vindt dan ook plaats in de avonduurtjes …

De interesse in genealogie is ontstaan door nieuwsgierigheid: waar komt de naam Coret vandaan? Al snel gevolgd door de vraag wie zijn mijn voorouders? Door mijn studie zag ik al snel in wat Internet kon betekenen voor genealogisch onderzoek: contact leggen, publiceren, discussiëren, zoeken en dit alles nationaal èn internationaal!

Het eerste resultaat was het publiceren van het eigen genealogisch onderzoek op de eigen website. Werken en archiefbezoek gaan echter niet zo goed samen, om deze reden kregen (en krijgen) de genealogische relevante websites en diensten de focus. Genlias “inspireerde” mij in 2003 voor mijn eerste genealogische dienst. Het idee is geboren uit luiheid! Het vooruitzicht dat ik geregeld moest terugkomen op een site als Genlias om te kijken wat er nieuw is (en wat niet) sprak me niet erg aan. De inhoud van Genlias groeit gestaag en daar wilde ik graag automatisch van op de hoogte gehouden worden. Ik heb toen voor mijzelf een ontwerp gemaakt en de Genlias Monitor gerealiseerd. Het bleek een succes: er zijn op dit moment ruim 17 duizend mensen die één of meer zoekopdrachten hebben geregistreerd (in totaal ruim 62 duizend). Wat later implementeerde ik dezelfde dienst voor de Digitale Stamboom sites (archieven van Alkmaar, Amersfoort, Delft, Eindhoven, Kennemerland, Leiden en Rotterdam), hier realiseerde ik de Digitale Stamboom Monitor voor. Voor de goede orde: ik ben niet gelieerd aan Genlias of de Digitale Stamboom (ook niet aan een genealogische of historische vereniging) , ik ben gewoon een particulier, vrijwilliger zo u wilt! Het idee voor een derde variant, de ISIS Monitor, heb ik laten varen. Het inzicht in de archiefsector begon te groeien: standaardisatie, openheid en samenwerking (op het gebied van ontsluiting via Internet) laat te wensen over…

De ontwikkeling van de Genealogie Werkbalk lag ook op het terrein van zoeken. Het is browsertoolbar die de vele Nederlandse te doorzoeken genealogische bronnen snel doorzoekbaar maakt. Het is biedt tevens een integratie met de andere door mij geboden genealogische services.

Drijfveren

Naast luiheid is ontevredenheid met bestaande websites ook een drijfveer geweest om diensten te ontwikkelen. Startpagina’s vol met al dan niet geordende/werkende links voor stamboomonderzoekers die niet te doorzoeken zijn, achterliepen qua techniek en voorzien van reclame waren een doorn in het oog. De Stamboom Gids – een uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienaam en archieven – was het resultaat.

De drijfveer om bepaalde taken makkelijker en toegankelijker te maken voor een grote groep genealogen is ook een belangrijke drijfveer. Een dienst die hierdoor is ontstaan is Genealogie Online, een website waar stamboomonderzoekers/bidprentverzamelaars hun materiaal kunnen publiceren. De drempel is hier zeer laag: men kan materiaal (liefst in een standaard formaat als GEDCOM) aanleveren via e-mail, verder is er geen technische kennis benodigd om toch te publiceren op Internet! De vormgeving en geboden dienstverlening enerzijds en het feit dat dit alles gratis is hebben de website gemaakt tot de grootste Nederlandse stamboomsite, met thans ruim 900 publicaties, 2,4 miljoen personen en meer dan een miljoen pageviews per maand!

Ontwikkelingen op Internet worden zowel zakelijk als privé nauwgezet bijgehouden. Web 2.0 is daarbij natuurlijk een belangrijke ontwikkeling. Met het Stamboom Forum – een discussieplatform voor genealogen – probeer ik invulling te geven aan één van de aspecten van Web 2.0: de community. Door mensen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te communiceren in fora en nieuwsgroepen en aan te geven wie zij zijn (wat al bijna 5 duizend gebruikers hebben gedaan) en wat zij (onder)zoeken (wat een register van al bijna 10 duizend familienamen oplevert) ontstaat er meerwaarde voor de participanten en bezoekers.

De verschillende genealogische diensten zijn meer en meer geïntegreerd om te komen tot een genealogisch platform. Wanneer de Stamboom Gids doorzocht wordt dan worden ook de profielen van Stamboom Forum gebruikers doorzocht, bij het doorzoeken van het Stamboom Forum wordt ook Genealogie Online doorzocht, en, bij publicaties op Genealogie Online worden profielen opgenomen van Stamboom Forum gebruikers die dezelfde familienamen (onder)zoeken.

Het delen van gegevens binnen de eigen websites gaf al snel het inzicht dat ook de eigen diensten open moesten. De oproep richting archief en overheid om naast websites ook data toegankelijk te maken was het startpunt voor de ontwikkeling van genealogische webservices. Zo is het register “Wie (onder)zoekt wie?” via een API beschikbaar en kan Genealogie Online worden doorzocht met een (SOAP) webservice. Naast contact met stamboomprogramma bouwers kom je hierdoor ook in contact met internationale initiatieven als Enabling the Distributed Family.

Missie

Genealogie en Internet zijn hobby’s van mij die ik met groot plezier combineer. Hierbij wil ik graag bepaalde diensten bieden of verbeteren om stamboomonderzoekers te faciliteren, waarbij de drempel tot deelname heel laag is om hen te stimuleren tot deelname, om met een geïntegreerd platform een community voor stamboomonderzoek te bieden. Om het laagdrempelig te houden kies ik er ook voor om alle diensten gratis en reclamevrij aan te bieden, waarbij ik een ieder vraag een donatie te overwegen als ze tevreden zijn met de geboden dienst. Verbetering en innovatie prikkelen mij, graag voorzie ik hieromtrent ook anderen van advies. Het bevorderen/stimuleren van standaarden, openheid (en daarbij bedoel ik niet alleen feeds, maar vooral genealogische webservices) en samenwerking zijn hierbij belangrijke speerpunten. Ik ben hierbij vrij pragmatisch van aard, niet te veel praten, gewoon doen!

Visie

Wat heeft internet de beoefenaars van genealogie gebracht? Het Eén vraag interview leverde boeiende inzichten van diverse personen uit het “online genealogie” veld. Hoe online genealogie er over tien jaar uitziet? Ik ben geen helderziende of trendwatcher, ik kan dan ook alleen maar een hoop uitspreken. Ik hoop dat er over 10 jaar één website is die de gegevens en diensten van alle archieven ontsluit ten behoeve van onderzoekers. Of wellicht nog beter: dat de verschillende websites/archieven hun data op een eenduidige wijze beschikbaar stellen zodat anderen – particulieren zoals ik of commerciële partijen – een website maken (een mash-up) die slimme dingen doet met de data (en diensten): heel gebruikersvriendelijk of zeer geavanceerd, gecombineerd met andere informatie of diensten, of juist zeer eenvoudig en snel. Door de data – al dan niet gratis – beschikbaar te maken voor andere partijen wordt er “geconcurreerd” op functionaliteit. Zelfs partijen als Google doen dit! Zowel gebruikers en de archieven zijn hierbij gebaat. De archieven blijven bij hun ‘core business’ de bronnen/data en omdat ze niet of minder op de functionaliteit (de website) hoeven te letten (dat doen andere partijen) is er meer geld voor bijvoorbeeld digitaliseringstrajecten.